5. Uluslararası Mevzuat

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar ULUSLARARASI MEVZUAT 5.1.  İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 5.2.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ...

4. Ulusal Mevzuat

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar ULUSAL MEVZUAT 4.1.   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 4.2.   Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 4.3.   Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 4.4.   İnsan Haklarını ...

3. İnsan Hakları Alaninda Çalişma Yapan Hükümetler Arası Örgütler Ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar 3.1. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ Evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temelinde mümkün olabileceği inancıyla kurulmuş ve Birleşmiş Milletler’in ilk uzmanlık kuruluşu haline ...

2. İnsan Hakları Korumasında Uluslararası Mekanizmalar

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar 2.1. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 2.1.1. İLGİLİ MEVZUAT Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve Ek Protokoller. 2.1.2. BAŞVURU KRİTERLERİ Başvurucular Sözleşme, Yüksek ...

1. İnsan Haklarinin Korunmasına Özgü Ulusal Mekanizmalar

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar 1.1. ANAYASA MAHKEMESİ Anayasa Mahkemesi; kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu denetlemekte olup aynı ...

İnsan Haklarına İlişkin Tarihsel Açıklama

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar İnsan hakları, insan olmanın bir getirisi olarak, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın, bir şarta, statüye bağlı kılınmaksızın, doğuştan sahip olunan, dokunulmaz, vazgeçilemez, maddi ve ...

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla
Araç çubuğuna atla