in

Yargıtay Kararı Işığında Geçersiz veya Feshedilmis Kat Karşılığı İnşaat Sözlesmesi İlişkisinde Haksız Yapı Hükümlerinin Uygulanabilirliği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli isimsiz bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçersiz olması ya da feshedilmesi durumunda geçersizliğin saptandığı ya da fesih anına dek yapılan yapının üzerinde kimin hak sahibi olacağı konusunda …

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli isimsiz bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçersiz olması ya da feshedilmesi durumunda geçersizliğin saptandığı ya da fesih anına dek yapılan yapının üzerinde kimin hak sahibi olacağı konusunda …


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli isimsiz bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçersiz olması ya da feshedilmesi durumunda geçersizliğin saptandığı ya da fesih anına dek yapılan yapının üzerinde kimin hak sahibi olacağı konusunda Türk Medenî Kanunu’ndaki haksız yapı hükümlerine başvurulup başvurulamayacağı Yargıtay’ın bir kararı ışığında incelenmiştir.
Öğretide, var olmayan ya da sonradan son bulmuş bir inşaat hakkına dayanarak kendi malzemesiyle başkasının arsasında yapılan inşaatın da haksız inşaat olduğu kabul edilmektedir. Geçersiz ya da feshedilmiş bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin haksız inşaatından söz edilebilir.
Arsa maliki ile yüklenici arasında geçersiz dahi olsa bir sözleşme ilişkisi bulunduğu için yüklenici haksız yapı hükümleri bağlamında iyi niyetli sayılacaktır.
Özge YÜCEL
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, Avukat
BU MAKALE, AÜHF DERGİSİ 2013/2 SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.

ÇALIŞMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ!

İçeriğe puanınız?

0 puan
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorumlar

0 yorum

'Daha Önceki Kasti Suçlarının Varlığı' Biçimindeki Gerekçe Bozmayı Gerektirir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartlarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi