Yargıtay Kararı Işığında Geçersiz veya Feshedilmis Kat Karşılığı İnşaat Sözlesmesi İlişkisinde Haksız Yapı Hükümlerinin Uygulanabilirliği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli isimsiz bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçersiz olması ya da feshedilmesi durumunda geçersizliğin saptandığı ya da fesih anına dek yapılan yapının üzerinde kimin hak sahibi olacağı konusunda …

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli isimsiz bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçersiz olması ya da feshedilmesi durumunda geçersizliğin saptandığı ya da fesih anına dek yapılan yapının üzerinde kimin hak sahibi olacağı konusunda Türk Medenî Kanunu’ndaki haksız yapı hükümlerine başvurulup başvurulamayacağı Yargıtay’ın bir kararı ışığında incelenmiştir.

Öğretide, var olmayan ya da sonradan son bulmuş bir inşaat hakkına dayanarak kendi malzemesiyle başkasının arsasında yapılan inşaatın da haksız inşaat olduğu kabul edilmektedir. Geçersiz ya da feshedilmiş bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin haksız inşaatından söz edilebilir.

Arsa maliki ile yüklenici arasında geçersiz dahi olsa bir sözleşme ilişkisi bulunduğu için yüklenici haksız yapı hükümleri bağlamında iyi niyetli sayılacaktır.

Özge YÜCEL

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, Avukat

BU MAKALE, AÜHF DERGİSİ 2013/2 SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.

[ilgiliicerik icerik_id=”1034″]

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla
Araç çubuğuna atla