Cumartesi, Ağu 24, 2019
Image default
Makale

Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri

Bilindiği gibi; 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun‘la, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 vd. maddelerinde değişiklik yapılarak, uygulamada tamamen terk edilmiş görünen “konkordato kurumu‟nun yeniden canlandırılması amaçlanmıştır… 06.12.2018 tarih ve 7155 sayılı Kanunla da, daha önce 7101 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış olan İcra ve İflâs Kanunumuzun 286 ncı, 287 nci, 290 ıncı ve 292 nci maddelerinde yeniden değişiklik yapılmış, ayrıca 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa bir “geçici madde” eklenmiştir… 30 Ocak 2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede «Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik» ile «Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik»ler yayımlanarak, 30.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmeleri öngörülmüştür.

Avukat TALİH UYAR

konkordato-hukuku

Kategoriden Diğer İçerikler

Türk Borçlar Kanunu’nun “Yayın Sözleşmesine” İlişkin Getirdiği Yenilikler ve Bu Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler

ankahukuk

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

ankahukuk

Hava Yolu ile Yapılacak Yolculuklarda Yolcu Haklarında Yeni Düzenleme!

Savaş Kılıç

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Bankalarca Faiz Oranlarının Tek Taraflı Olarak Arttırılması Hususunda Değerlendirme

ankahukuk

AİHM’in Takdir Yetkisi Doktrinine İlişkin Bir İnceleme

ankahukuk

Sendikal Tazminat

ankahukuk

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?