Aylar: Ağustos 2009

İdari Yargılama Usulü Hukuku Pratik Çalışması – 20.5.2009 – AÜHF

İdari Yargılama Usulü Hukuku Pratik Çalışması – 20.5.2009 – AÜHF

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Soruları – 2008 – Kocaeli Üni. Hukuk Fak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Soruları – Kocaeli Üni. Hukuk Fak.

Ticari Davalar – Ticaret Mahkemeleri

Bu çalışmamızda ticari davalar nelerdir. Ticari davalardaki ayrımlar bu konuda uygulamada çıkan sıkıntıları Yargıtay kararları çerçevesinde değerlendirerek çalışmaya açıklık getirmeye çalışılacaktır.

Araç çubuğuna atla