Aylar: Nisan 2015

İdare hukuku – Kamu Hizmeti ders notu

Kamu hizmeti devlet veya bir başka kamu tüzel kişisi yahut bunların gözetim ve denetimi altında bir özel kişi tarafından, kamu yararı amacıyla, genel ve ortak ihtiyaçları karşılamak için yapılan; işin...

Ceza Muhakemesi Hukuku – Hakimin Reddi – Pratik Çalışmalar – 2 – 2012-2013

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 öğretim yılı pratik çalışmaları

Ceza Muhakemesi Hukuku – Hakimin Reddi – Pratik Çalışmalar – 2012-2013

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 öğretim yılı pratik çalışmaları

İdari Yargılama Hukuku Pratik-Kur Çalışması -2- AÜHF – 2013-2014

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku Uygulamalı Dersleri

İdari Yargılama Hukuku Pratik-Kur Çalışması – AÜHF – 2013-2014

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku Uygulamalı Dersleri

Ceza Kanunu’nda Evrensellik İlkesi Ders Notu-2

Türk Ceza Kanunu’nun yer bakımından uygulanmasında Evrensellik İlkesi ders notu

Roma Hukuku 2013-2014 Bütünleme Sınavı – AÜHF

AÜHF 2013-2014 Öğretim Yılı I-C Roma Hukuku Bütünleme Sınavı

Araç çubuğuna atla