Aylar: Temmuz 2016

“Siz Hiç Aşık Oldunuz mu?” – Bir Temyiz Dilekçesi :)

Acımasız ve duygusuz mahkeme kararını tanımadığını ve kınadığını söyleyen sanığın, kararın temyizine ilişkin kaleme aldığı temyiz dilekçesi

Hırsızlık Suçu Kapsamında Bilgisayar Programı

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 704’üncü maddesi hükmüne göre, taşınmaz mülkiyetinin konusuna, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı b...

Araç çubuğuna atla