Image default
Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

İş Kanunu hükümleri belirsiz süreli iş sözleşmelerini esas almaktadır. Belirli süreli iş sözleşmeleri ancak İş Kanunu’nun belirlediği şartların sağlanması halinde oluşturulabilmektedir.


Teknolojik gelişmeler, makineleşme ve artan piyasa rekabeti çalışma tarzlarını değiştirmektedir. Atipik iş sözleşmeleri her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Belirli  süreli iş sözleşmelerinin de bu kapsamda ele alınması  mümkündür. Bu sözleşmeler; İş Hukuku’ndaki “esneklik” ihtiyacının karşılanmasına da hizmet etmektedirler. Çalışmamızda; belirli  süreli iş sözleşmelerinin temellerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda;–özellikle–bu sözleşmelerin istisnai niteliği vurgulanmalıdır. İş Kanunu hükümleri  belirsiz süreli iş sözleşmelerini esas almaktadır. Belirli süreli iş sözleşmeleri ancak İş Kanunu’nun belirlediği şartların  sağlanması halinde  oluşturulabilmektedir. Belirli  süreli iş sözleşmesi nitelemesi uygulanacak hükümler  bakımından  önemli farklar yaratacaktır

Av. Sarp ŞAHANKAYA

Ankara Barosu – Gazi Üniversitesi SBE Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Bu  makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

ANKARA BAROSU DERGİSİ, 2016-4 SAYISI

MAKALE BAŞLIKLARI

GİRİŞ

1. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI

1.1 Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı

1.2. Benzer Sözleşmelerden Farkları

2. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

2.1. Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılması

2.2. Sözleşmenin Süreye Bağlanması

3. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME SINIRLARI

3.1. Objektif Koşulların Bulunması Gerekliliği

3.2. Zincirleme İş Sözleşmeleri

3.3. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Ayrım Yasağı

4. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

4.1. Kendiliğinden Sona Erme

4.2. Anlaşma Yolu ile Sona Erme( İkale )

4.3. Fesih ile Sona Erme

SONUÇ ve ÖNERİ

KAYNAKÇA

İlginizi Çekebilir

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?