Darbeye Teşebbüs Suçu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan T.B.M.M’nin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumayı amaç edinen “DARBEYE TEŞEBBÜS SUÇU”na ilişkin makaleler

Bu suçun hukuki konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Devletin ve Anayasal Düzenin temel unsurları TCK’daki çeşitli hükümlerle korumaya alınmıştır. Örneğin “ülke” unsuru, yani toprak bütünlüğü TCK 302. madde ile; “Devletin şekli ve temel unsurları” TCK madde 309 ile; Anayasa’nın üç temel gücünden birisi olan “Yasama Organı/TBMM” TCK madde 311 ile; “Yürütme Organı/Hükümet” TCK madde 312 ile himaye edilmektedir.

Darbeye Teşebbüs Suçu’na ilişkin makaleleri, sizler için derledik.

BÖLÜMÜMÜZDE BULUNAN İÇERİKLER:

* Darbeye Teşebbüs Suçu

* Darbe

* Darbe Girişimi Suçları ve Cezaları

* Darbe Suçu (madde 312)

* Yargıtay Kararları Işığında TCK m. 312

* Hükümete Karşı Suç

* Devlet Varlığı Aleyhine Cürümler

* Anayasayı İhlal Suçu

* Darbeye Teşebbüs Suçu TCK

 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Music

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilen İlk Paketinde Hangi Düzenlemeler Bulunuyor?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri...

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın...

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle...