Wiki Category: Lozan Barış Anlaşması

Lozan Barış Konferansının Tutanaklar ve Belgeleri

Lozan Barış Konferansının Tutanaklar ve Belgeleri     Ülkemiz tarihinde büyük önem taşıyan Lozan Antlaşması 96 yaşında. Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmu...

Lozan Barış Konferansının Görüşmelerinin Yeniden Başlaması ve Antlaşmanın İmzalanması

Konferansın ikinci dönemi tüm heyetlerin Lozan’a ulaşmasından sonra 23 Nisan 1923’de başlamıştır. Bu dönemde Türk heyetinin başkanı yine İsmet Paşa olmakla birlikte, müttefiklerin heyetlerinde değişik...

Lozan Barış Konferansının Görüşmelerinin Kesilme Dönemi ve Türkiye’deki Önemli Olaylar

4 Şubat 1923 – 23 Nisan 1923 tarihleri arası Lozan Barış Konferansının kesilme dönemidir. Bu dönemde bir yandan görüşmelerin yeniden başlaması için taraflar birbirlerine yeni projeler sunarken, ...

Lozan Barış Konferansının Görüşmelerinin Başlaması ve Konferansın Birinci Dönemi

Lozan Barış Konferansı 13 Kasım 1922’de başlaması gerekirken, İngiltere’deki sorunlar ve müttefikler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilememesi nedeniyle 20 Kasım 1922’de başlamıştır. Görüşmelerde...

Lozan Barış Konferansı Öncesi Yapılan Hazırlıklar

Barış görüşmelerinin başlaması öncesinde Ankara, aynı tarihlerde üç önemli sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlardan birisi ve ilk gündeme gelen görüşmelerin nerede ve yapılacağı ve ne zaman baş...

Lozan Anlaşması’na İlişkin Online Okuyabileceğiniz Tarihsel Belgeler, Makaleler, Kitaplar

Lozan Anlaşması Orjinal Metin LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE EGE ADALARI – Fuat İNCE Lozan Sulh Muahedenamesi : mukavela ve senedat-ı saire 24 Temmuz 1339-1923 Türkiye ve Düvel-i İtilafiye arasında L...

Lozan Anlaşması Sonrası İsmet İnönü’nün Meclis Konuşması

Lozan Barış Antlaşması, 23 Ağustos 1923 tarihinde 340, 341, 342 ve 343 numaralı kanunlarla onaylandı. TBMM görüşmeleri sırasında Hariciye Vekili İsmet Paşa, bir konuşma yaparak, Türkiye’nin kazanımlar...

Lozan Anlaşması Hakkında

Lozan Barışı sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra, Lozan Üniversitesi’nin tören salonunda imzalanmıştır. Lozan’da imzalanan belgeler, esas Barış Antlaşması, 16 adet söz...

  • 1
  • 2
Araç çubuğuna atla