Wiki Tag: kapatma davası

Sonuç ve karşı oy yazısı

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ VII. SONUÇ: a) Milli Nizam Partisi İzmir Gençlik Kolu Teşkilatınca 1970 yılında iki baskıda onbeşbin adet bastırılan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yazdığı «İslam ve İli...

Ara kararları, genel değerlendirme

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ V- ARA KARARLARI: 1- Hakkı Ketenoğlu, Avni Givda, Celalettin Kuralmen, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Muhittin Taylan, İhsan Ecemiş, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Kani Vr...

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cevapları ve dava süreci

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ III –  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ CEVAPLARI VE İSTEMLERİ ÖZETİ: Cumhuriyet Başsavcılığının gerek duruşmalarda açıkladığı gerekse yazılı olarak verdiği cevap ve istemler a...

MNP’nin savunması

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ II- MİLLİ NİZAM PARTİSİ TEMSİLCİSİ VE VEKİLLERİNİN SAVUNMALARI VE İSTEMLERİ ÖZETİ: Milli Nizam Partisi temsilcisinin ve vekillerinin gerek duruşmalarda açıkladıkları gerekse yazılı ...

Savcılık İddianamesi

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ Esas Sayısı : 971/1 (Parti kapatılması) Karar Sayısı :1971/1 Karar günü : 20/5/1971 Davayı açan : Cumhuriyet Başsavcılığı Davanın konusu Milli Nizam Partisinin, 648 sayılı Siyasi Pa...

Milli Nizam Partisi Programı

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ Milli Nizam Partisi’nin (MNP) Programı şöyle:  ESAS GAYE 1 – Partimiz, Milletimizin fıtratında mevcut olan yüksek ahlak ve faziletin, kuvveden fiile çıkarılmasını, ...

Milli Nizam Partisi ve Milli Görüş Hareketi üzerine genel bilgi

MNP ile ilgili genel bilgi  MİLLİ NİZAM PARTİSİ VE MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ

Milli Nizam Partisi Dosyası – ANASAYFA

Milli Nizam Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 1971’de, “laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle ka...

Araç çubuğuna atla