Cumartesi, Haziran 15, 2024

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku Ders Notu

- Advertisement -

Dersin İçeriği :Avrupa bütünleşmesinin hukuka dayalı ve ortak hukuk düzeni yaratmaya yönelik bir bütünleşme hareketi olduğu yaklaşımı ile ele alınan bu derste, Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı ve hukuk düzeninin kendine özgü nitelik ve özellikleri incelenmektedir. Bu çerçevede, Avrupa bütünleşmesinin kendine özgü hukuk düzeninin kuruluşu, kaynakları ve yapısal özellikleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Derste temel olarak hukuksal bir yaklaşım izlense de, amaç Avrupa Birliğinin mevcut hukuki yapısının ve kurallarının ortaya konması ve açıklanmasından çok, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa bütünleşmesinde oynadığı rolün ve söz konusu hukuk kurallarının hangi siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarda meydana geldiğinin irdelenmesidir.

Dersin Amacı : Bu dersin amacı, her ne kadar derste temel olarak hukuksal bir yaklaşım izlense de, Avrupa Birliğinin mevcut hukuki yapısının ve kurallarının ortaya konması ve açıklanmasından çok, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa bütünleşmesinde oynadığı rolün ve söz konusu hukuk kurallarının hangi siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarda meydana geldiğinin irdelenmesidir.

BU DERS NOTLARI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, “AVRUPA BİRLİĞİ KURUMSAL HUKUKU” DERSİNE AİTTİR.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

-AB Antlaşması ve AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma

-Sanem Baykal-İlke Göçmen, Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

-Treaty on European Union and Treaty on the Functioning of the European Union

-CHALMERS, Damian – GARETH, Davies – MONTI, Giorgio, European Union Law: Text and Materials, 2nd Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, 2010.

CRAIG, Paul – DE BÚRCA, Grainne, EU Law: Texts, Cases and Materials, 6th Edition,Oxford University Press, Oxford, 2015.

STEINER, Josephine – WOODS, Lorna, EU Law, 12th Edition, Oxford University Press, Great Britain, 2014.

PIRIS, Jean Claude, The Lisbon Treaty-A Legal and Political Analysis, Cambridge, 2010

-SCHÜTZE, Robert, European Constitutional Law, Cambridge, 2012.

-FAIRHURST, John, The Law of the European Union, 8th Edition, Pearson, 2010

-PETERSON, John- SCHACKLETON, Michael, The Institutions of the European Union, 3rd Edition, Oxford 2012.

-CRAIG, Paul, The Lisbon Treaty, Oxford, 2010.

KACZOROWSKA, Alina, EU Law, 3rd Edition, Oxford, 2013.

SÜRELİ YAYINLAR

 • Journal of Common Market Studies
 • Common Market Law Review
 • European Law Review
 • European Law Journal
 • European Public Law Review
 • European Journal of International Law
 • West European Politics
 • Legal Issues of European Integration
 • Yearbook of European Law
 • Columbia Journal of European Law
 • German Law Journal
 • Constellations
 • Modern Law Review
 • Harvard International Law Journal
 • Cambridge Law Journal
 • International Organization
 • Maastricht Journal of International and Comparative Law
 • International and Comparative Law Quarterly
 • Yale Law Journal
 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
 • Uluslararası Hukuk ve Politika
 • Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi
 • Uluslararası İlişkiler

WEB KAYNAKLARI

www.europa.euwww.euractive.eu.intwww.ab.gov.trwww.mfa.gov.trwww.ekonomi.gov.tr

www.kalkinma.gov.trwww.ikv.org.trwww.curia.eu.intwww.europa.eu.int/comm/

www.europarl.eu.intwww.epc.bewww.ceps.bewww.cer.org.ukwww.iue.it

www.eiop.org.atwww.fedtrust.org.ukwww.euobserver.com

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İmar Hukuku Ders Notu – 2015/2016 Yılı

İmar Hukuku dersine ait, 2015-2016 yılı ders notları. Bu...

Ceza Muhakemesi Hukuku – 2019-2021 Özet Ders...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, Ceza Muhakemesi Hukuku...

İdare Hukukuna Giriş – 2019-2021 Özet...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, İdare Hukukuna Giriş...

Telekomünikasyon Hukuku Ders Notu

İnsanın resmi ve sesi, tarih boyunca onun kişiliğinin belirleyici...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Vekalet Sözleşmesi...

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan  işgörme sözleşmelerinden...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – İstisna Sözleşmesi...

İş görme sözleşmelerinin hemen tümünde müşterek olan nokta, taraflardan...

Ticaret Hukuku Ders Notları – Kilis 7...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Cemil TEKE'ye...

Anayasa Hukuku Ders Notu – Atatürk Üni....

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN tarafından yazılmış, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim...

Siteden