Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile İlgili İkinci Kez Verilen AYM Kararına Uyulmaması Kararı Verdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını görüştü. Daire, “AYM'nin hak ihlali...

Can Atalay ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin 2. İhlal Kararı

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle bireysel başvuru hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının,...

Can Atalay ile İlgili Verilen AYM Kararına Uyulmaması Kararı Verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararının TAM METNİ

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas : 2023/12611 Karar : 2023/12611 Tarih : 08.11.2023 ÖZET Daire, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Atalay için ihlal kararı...

Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması – AYM Kararı

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018 tarihinde Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının etkili soruşturulmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne...
- Advertisement -

AYM, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 273/1 Maddesinde Yer Alan “Hükmün Açıklanmasından İtibaren” İbaresini İptal Etti

Hükmün açıklanması ile istinaf istemi ve süresini düzenleyen 5271 Sayılı Kanunun (Ceza Muhakemesi Kanunu) 231/1 ve 273/1 maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısıyla...

Belirsiz Alacak Davasında Kaç Defa Değer Artırım Dilekçesi Verilebilir?

Davacı davalının delillerini sunmasından sonra alacağını belirleyebilir. Bu durum özellikle bilirkişi aracılığı ile zararın tam olarak belirlenmesinden sonra söz konusu olabilir. Ancak bunun için...

Sendikaya Üye Olduktan Sonra İşçinin Kök Ücretinin Düşürülmesi

Davacının taraf sendikaya üye olup işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başladıktan sonra toplu iş sözleşmesi hükümleri kapsamında günlük ücretinde (yevmiyesinde) düşüş olmuş...

Yargıtay 8. CD: Ceza Yargılamasında da Gerekçesi Açıklanmamışsa İstinaf Süresi, Tefhim ile Değil, Gerekçeli Kararın Tebliği İle Başlar.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 04.07.2023 tarihli kararı ile, "hüküm tarafların yüzüne karşı gerekçeleri ile birlikte açıklanmışsa istinaf süresinin tefhim tarihinden itibaren, gerekçeleri ile açıklanmayıp...
- Advertisement -

AYM, Ceza Muhakemesindeki Basit Yargılama’yı Düzenleyen 252. Maddesi’nin 1. Fıkrası Dışındaki Hükümlerini İptal Etti.

Basit Yargılama Usulüne düzenleyen 5271 Sayılı Kanunun (Ceza Muhakemesi Kanunu) 251 ve 252. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bu kanun hükümlerinin iptalini...

Hükümde Kanun Yolu Süresinin Hatalı Gösterilmesi – Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı

Hükümde kanun süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanuni süre içerisinde yapılan başvuruların incelenmesi gerektiği konusunda kararın verildiği, 28.04.2023 tarihli Yargıtay Büyük Genel Kurul...

Adli Arama Kararı Olmadan Ele Geçirilmiş Uyuşturucu Madde

Kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrol ve aramalar sırasında, sanığın yapılan kaba üst aramasında pantolonunun sol ön cebindeki sigara paketinin içerisinde kağıda sarılı halde ot...

Usul Kanunlarımızdaki “Hemen ve Derhal Uygulanma” İlkesi ve CMK’daki Kanun Yoluna Başvuru Yolu

Bilindiği üzere, usul kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında asıl olan, aksi kanunda açıkça düzenlenmiş bulunmadıkça "hemen ve derhal uygulanma" ilkesidir. Anılan ilke uyarınca usul işlemleri...
- Advertisement -

Bölümde İlgi Görenler