Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Hukuk Usulü

2024 Yılı için Geçerli 94 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu...

Hükmün Boşanma Bölümünü İstinaf / Temyiz Etmeden Sadece Gerekçeden (Kusur Belirlemesi, Nafaka ve Tazminatlar Yönünden) Kanun Yoluna Başvurulması

Boşanma davasında tarafların boşanma kararını (hükmün boşanma bölümünü) istinaf/temyiz etmemesi halinde kusur oranının da kendiliğinden KESİNLEŞTİĞİNDEN söz edilemez. Bir başka ifadeyle; Boşanma davasında taraflar...

Yargıtay Dairelerinde Uygulanacak İş Bölümü

28.01.2022 tarihinde www.resmigazete.gov.tr'de yayınlanan Yargıtay Büyük Genek Kurul kararı. Kurul, Yargıtay Dairelerinde uygulanacak iş bölümünün nasıl olacağına karar verdi. YARGITAY BÜYÜK GENEL KURUL KARARI Sayı :...

Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşılık Gidilecek Kanun Yolu

Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşılık Gidilecek Kanun Yolu – Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 27 Nisan 2017 tarihli Kararı17. Hukuk...

Kısmi Davada Islah ile Arttırılan Alacağa Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi

Davanın kısmi dava olarak açıldığı, davalının dava tarihinden evvel temerrüde düşürüldüğü ispat edilmediğinden dava dilekçesinde belirtilen alacağa dava, ıslah ile artırılan kısmına ise ıslah...
- Advertisement -

Direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için mahkeme, bozmadan esinlenerek yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermelidir.

Mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenerek gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek karar vermiş...

Uyap Ortamında Gönderilen Mazeret Dilekçesi – Masraf Yatırılmaması

Davacı vekili UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, bir başa mahkemede keşfi bulunduğu yönünde geçerli bir mazeret bildirmiştir. Aynı yöntemle, belirlenecek duruşma gününün öğrenilmesi mümkün...

Terekeye İlişkin Davalarda Taraf Teşkili

Mahkemece, davacı vekiline, davaya muvafakati sağlanmayan Ö. F. E.’ın muvafakatini sağlaması yahut muvafakatinin sağlanamaması halinde terekeye temsilci atanması için dava açmak üzere mehil verilerek,...

Ek Dava, Asıl Dava Kesinleşmeden Açılabilir mi?

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması koşulu ile asıl dava kesinleşmeden ek dava açılması olanaklıdır. Ek davanın asıl dava kesinleşmeden açılmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Konu...
- Advertisement -

Direnme Kararının Gerekçeli Yazılma Zorunluluğu – HGK Kararı

Direnme kararlarının taşıdıkları önem nedeniyle, bir gerekçeyi içermeleri mantık gereğidir: Yasa’nın, hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli ve dahası yetkili kıldığı bir Yargıtay dairesinin bu...

Bölümde İlgi Görenler