Cumartesi, Haziran 15, 2024

Anayasa Hukuku Ders Notu – Atatürk Üni. Açıköğr. Fak. Ders Notu – 2023

- Advertisement -

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN tarafından yazılmış, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okutulan, Anayasa Hukuku dersine ilişkin, 2022-2023 öğretim yılı ders notları

ÜNİTE 1

ANAYASAYA GİRİŞ: TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER

 • Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramları
 • Anayasaların Sınıflandırılması
 • Katı/Esnek Anayasalar
 • Yazılı/Yazısız Anayasalar
 • Çerçeve/Detaylı Anayasalar
 • Federal/Üniter Yapılı Anayasalar
 • Anayasacılık ve Anayasal Devlet
 • Hukuk Devleti
 • İnsan Hakları
 • Güçler Ayrılığı
 • Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Anayasa Yargısı

ÜNİTE 2

DEMOKRASİ VE SEÇİMLER

İÇİNDEKİLER

 • Demokrasi
 • Seçimler
 • Seçim Kavramı ve Demokratik Seçimin İlkeleri
 • Seçim Sistemleri ve Türk Seçim Sistemi

ÜNİTE 3

SİYASİ PARTİLER

İÇİNDEKİLER

•Genel Olarak Siyasi Partiler: Kavram, Tanım ve İşlevi
•Siyasi Partilerin Sivil Toplum Kuruluşlarından Farkı
•Siyasi Parti Tipolojisi
•Siyasi Partilerin Kurulması, Üye Olma, Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
•Siyasi Partilerin Organları ve Örgütlenmesi
•Parti İçi Demokrasi
•Siyasi Partilerin Kapatılması
•Siyasi Parti Yasakları

ÜNİTE 4

HÜKÛMET SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER

•Genel Olarak Hükûmet Sistemleri
•TÜRK Hükûmet Sistemi

ÜNİTE 5

TÜRKİYE’DE ANAYASAL GELİŞMELER VE 1982 ANAYASASININ ÖZELLİKLERİ

İÇİNDEKİLER

 • Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeleri
 • Sened‐i İttifak ve Fermanlar Kanuni Esasi
 • Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
 • 1921 Anayasası
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası
 • 1982 Anayasası
 • 1982 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler
 • Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Değişiklikler
 • Hukuk Devletine İlişkin Değişiklikler
 • 1982 Anayasası’nın Temel Özellikleri

ÜNİTE 6

ANAYASANIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER

 • Cumhuriyetçilik
 • Başlangıç’ta Yer Alan İlkeler
 • Üniter Devlet
 • Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
 • Laik Devlet
 • Demokratik Devlet
 • İnsan Haklarına Saygılı Devlet
 • Hukuk Devleti
 • Sosyal Devlet
 • Eşitlik

ÜNİTE 7

1982 ANAYASASINA GÖRE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GENEL REJİMİ

İÇİNDEKİLER

 • İnsan Hakları ile İlişkili Temel Kavramlar
 • 1982 Anayasası’nın Temel Hak ve Hürriyetlere Yaklaşımı
 • 1982 Anayasası’nın Temel Hak ve Hürriyetleri Sınıflandırması
 • Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği
 • Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
 • Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

ÜNİTE 8

1982 ANAYASASI’NA GÖRE YASAMA ORGANI I

İÇİNDEKİLER

 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu
 • Milletvekili Seçilme Yeterliliği Seçim Dönemi ve Seçimin Başlangıcı
 • Seçimlerin Geriye Bırakılması ve Ara Seçim
 • Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi
 • Seçmen Olabilmenin Şartları
 • Seçim İlkeleri
 • Seçim Sistemi
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Hukuki Statüsü
 • Yasama Bağışıklığı

ÜNİTE 9

1982 ANAYASASI’NA GÖRE YÜRÜTME ORGANI I

İÇİNDEKİLER

•Yürütme Organının Yapısı
•Cumhurbaşkanı
•Cumhurbaşkanı Yardımcıları
•Bakanlar

ÜNİTE 10

1982 ANAYASASI’NA GÖRE YASAMA ORGANI II

İÇİNDEKİLER

 • TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
 • TBMM’nin Görev ve Yetkileri

ÜNİTE 11

1982 ANAYASASI’NA GÖRE YÜRÜTME ORGANI II

İÇİNDEKİLER

 • Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği
 • Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yönetmelik
 • Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri

ÜNİTE 12

OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER

 • Genel Olarak Olağanüstü Yönetim Usulleri
 • Olağanüstü Hâl Yönetimi

ÜNİTE 13

1982 ANAYASASI’NA GÖRE YARGI ORGANI

İÇİNDEKİLER

 • Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri
 • Yargının Kuruluşu
 • Yargı ile İlgili Temel İlkeler
 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu

ÜNİTE 14

ANAYASA YARGISI

İÇİNDEKİLER

 • Anayasa Yargısı
 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
 • Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
 • Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İmar Hukuku Ders Notu – 2015/2016 Yılı

İmar Hukuku dersine ait, 2015-2016 yılı ders notları. Bu...

Ceza Muhakemesi Hukuku – 2019-2021 Özet Ders...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, Ceza Muhakemesi Hukuku...

İdare Hukukuna Giriş – 2019-2021 Özet...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, İdare Hukukuna Giriş...

Telekomünikasyon Hukuku Ders Notu

İnsanın resmi ve sesi, tarih boyunca onun kişiliğinin belirleyici...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Vekalet Sözleşmesi...

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan  işgörme sözleşmelerinden...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – İstisna Sözleşmesi...

İş görme sözleşmelerinin hemen tümünde müşterek olan nokta, taraflardan...

Ticaret Hukuku Ders Notları – Kilis 7...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Cemil TEKE'ye...

Sosyal Sigortalar Hukuku Ders Notu

Dersin İçeriği : Sosyal Güvenliğin Genel Esasları (Sosyal Güvenlik...

Siteden