Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Türk Borçlar Kanunu Ve Viyana Satım Antlaşması (Cısg) Çerçevesinde Alıcının Yükümlülükleri

- Advertisement -

Türk Borçlar Kanununa göre satış sözleşmesi, satıcının, satılan malın teslimi ve mülkiyetin devri borcunun karşılığında, alıcıya satış bedelini ödeme ve satılanı devralma yükümlülüklerini yükler (TBK. 232/1). Alıcı açısından asli yükümlülükler olan satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması yükümlülüklerinin yanı sıra kanundan ve dürüstlük kuralından doğan bir takım yükümlülükler de mevcuttur.

Viyana Satım Antlaşması çerçevesinde alıcının asli yükümlülükleri ise, satış bedelinin ödenmesi ve satılanın teslim alınması olarak belirtilmiştir (CISG md. 53). Bu açıdan bakıldığında Viyana Satım Antlaşması’nda (CISG.) yer alan düzenlemeler, yürürlükteki Türk mevzuatı ile büyük ölçüde paralellik göstermekle birlikte, bir takım farklılıklar da mevcuttur. Türk Borçlar Kanunu ve Antlaşma hükümlerinin satış sözleşmesi bakımından yedek hukuk kuralı niteliğinde olması sebebiyle, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde taraflar, Türk Borçlar Kanunu ya da antlaşma düzenlemelerinde yer alan yükümlülükleri diledikleri şekilde düzenleyebilecekleri gibi, aralarındaki satış sözleşmesinde Türk Borçlar Kanunu ya da antlaşma düzenlemelerinde yer almayan başka yükümlülükler de kararlaştırabilirler.

Çalışmamızda iç hukukumuzun bir parçası olan Viyana Satım Antlaşması ile Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin, alıcının yükümlülükleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HIZIR ASRAV

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilm Dalı, ftmhzr@kku.edu.tr

ADALET DERGİSİ 2023 YILI 70. SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.

MAKALENİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ!

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Siteden