Cumartesi, Haziran 15, 2024

Mevsimsiz Dava: Davanın Vaktinden Önce Açılması

- Advertisement -

Davanın erken açılmış olması sebebiyle reddi, bazen maddi hukuki hükümleri sebebiyle olur. Bu hallerde davanın (zamanı gelince) yeniden, kesin hüküm engeliyle karşılaşmadan açılabileceğini ifade etmek üzere ilmi ve kazai içtihatlarda dava şartı kavramından yararlanıldığı görülmektedir ki, 18.02.2022 tarihinde verilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında ifa zamanı gelmemiş alacaklar için açılan davalarda hukuki yarar dava şartının bulunmadığına ve davanın usulden reddinin gerektiğine hükmedilmiştir. Davanın vaktinden
evvel açıldığı haller ile ilgili olarak, bunların beklenen haklar ile olan ilişkisi, dava türleriyle olan bağlantısı, davanın açılabileceği vakitten önce başvurabilecek hukuki çarelerin neler olduğu ve vaktinden önce açılan bir dava derdest iken dava vaktinin gelmesi halinde ne yapılması gerektiği meseleleri, üzerinde durulmaya değer usul hukuku meseleleridir. Bu hususlar ise, belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararından yaklaşık bir yıl önce, Budak tarafından İngiliz dilinde kaleme alınan “The Premature Filing of the Lawsuit (Davanın Vaktinden Önce Açılması)” başlıklı makalede ele alınmıştır.Bu çalışmada Budak’ın makalesi, 2022 tarihli Yargıtay içtihadı birleşme kararı da değerlendirilmek suretiyle genişletilmiş ve
Türk diline çevrilerek tekrar yayıma hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı, acbudak@ticaret.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3756-4964

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI – Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı, mustafaokany@gmail.com

MAKALENİN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Siteden