Cumartesi, Haziran 15, 2024

Sınır Dışı Etme Kararları İle Uluslararası Koruma Kapsamındaki Kararlarda İdari Yargı Denetimi

- Advertisement -

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında tesis edilen idari işlemlere yönelik, Kanun’da özel düzenlemeler bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki kimi idari işlemler idari yargılama usulüne tabi iken kimi idari işlemler için de adli yargıya başvuru kabul edilmiştir. Bu ikili ve yeknesak olmayan yargı yolu düzenlemesi yanında, idari yargılama usulüne tabi idari işlemler için hukuki sorunlar içeren kurallar öngörülmüştür.

Kanun koyucunun, bu idari işlemler için kabul ettiği idari başvuru yolları ile yargı yoluna dair özel düzenlemelerin birçoğu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndan farklılaşmıştır.

Kimi idari işlemler için idari başvuru yolunun kabul edilmemesi ve doğrudan yargı yoluna gidilmesi gerektiği, idari yargıda verilen hükümlerin kesin olma niteliği ancak uygulamada istinaf kanun yolu incelemelerinin yapılması, yargılama usulüne yönelik dava açma sürelerinin değişkenliği ve bazılarının kısa tutulmasının ortaya çıkardığı hak ihlalleri, adli yardım ve idarenin uygulamadaki takdir yetkisinin kullanımı gibi çok çeşitli hukuki konular söz konusudur. Bu konuların yansıması ise Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolundaki incelemesi sonucunda verdiği ihlal kararlarında ve idare yargıcının verdiği kararlarda bulunmaktadır. Çalışmada bu çerçevede sınır dışı etme kararları ve uluslararası koruma kapsamındaki karalarda idari yargı denetimi ele alınarak çeşitli hukuki sorunların tespiti ve bunlara yönelik görüşler ile öneriler getirilmiştir.

Doç. Dr. Mutlu KAĞITCIOĞLU – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı,mutlukagitcioglu@gmail.com

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Siteden