Cumartesi, Haziran 15, 2024

Kripto Varlık Alacaklarına İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme

- Advertisement -

Kripto varlıkların ve bilhassa kripto paraların kullanımının yaygınlaşması ve kullanım alanlarının çeşitlenmesinin bir sonucu olarak, kripto varlıklardan kaynaklanan alacak talepli davaların sayısının artması kaçınılmaz olmuştur.

Kripto varlıkların kullanımının yaygınlaşmasına karşın bunlara ilişkin yasal düzenlemeler maalesef aynı hızda yapılamamıştır. Bilhassa, para formundaki kripto varlıkların hukukî niteliğiyle alakalı yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bunların parasal değerlerinin bulunduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu bakımdan, kripto varlık alacaklarına ilişkin özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, göreve ilişkin hükümlerin nasıl uygulama alanı bulunacağının üzerinde durulması gerekmektedir. Bilhassa medeni yargılama alanında birden fazla görevli mahkemenin faaliyet gösterdiği dikkate alındığında, kripto varlıkların tahsili talepli davalarda görevli mahkemenin belirlenmesi, usul ekonomisi ilkesi açısından da ayrı bir önem teşkil etmektedir.

Nesibe KURT KONCA

Doç. Dr., Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs
Hukuku Anabilim Dalı, nesibe.kurt@ankaramedipol.edu.tr, ORCID: 0000-0003-
4638-6132.

Seyhan SELÇUK

Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul
ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, selcukseyhan07@gmail.com, ORCID: 0000-
0001-5074-6722, Makalenin Gönderim Tarihi: 01.03.2023, Kabul Tarihi: 17.05.2023

Türkiye Barolar Birliği Dergisi 166. Sayı 2023 Mayıs-Haziran sayısında yayınlanmıştır.

MAKALENİN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Siteden