Salı, Haziran 18, 2024

İcra İflas Hukuku

Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat Davalarında İhtiyati Haciz İstenebilir mi?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin emsal kararı. ÖZET: Uyuşmazlık,...

Fatura ve cari hesaba dayalı ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekir

Talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutabakatına ilişkin belge de bulunduğu gözetildiği yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin...

İcra Takibinin Zamanaşımı Nedeniyle Geri Bırakılması – Zamanaşımını Kesen İşlemler – İstihkak Davası

Zaman aşımını kesen işlemler, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi ve alacağın iflas masasına bildirilmesidir. İstihkak davası açılması yasada belirtilen nitelikte zamanaşımını kesen işlem...

Bölümde İlgi Görenler