Menu
Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi - Kira Farkı - Kesinleşen Kira Tespit Kararı

Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahl…

Dava temerrüt sebebiyle k...

Gizli Tanık mı?

Gizli Tanık mı?

CİRİMİNOLOGİA (Suç, suçlu...

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tapu Tescil Davası - Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu - Taşınmazın Üzerinde Bulunan Fidanlara Maktuen Değer Biçildiği ve Tespit Edilen Bedelin Bloke Ettirildiği

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve T…

ÖZET: Taşınmazın tarım ar...

Tasarrufun İptali Davalarında Yetki, Görev, Süre, Harç Ve Vekalet Ücreti - Eski Yargılama Hukukumuzda

Tasarrufun İptali Davalarında Yetki…

§a. İPTÂL DAVALARINDA ...

İcra Ve İflas Suçlarına İlişkin Yapılan Yargılamalarda Sanığa Ulaşılamazsa Sanık Hakkında Yakalama Kararı Verilebilir mi?

İcra Ve İflas Suçlarına İlişkin Yap…

İcra ve İflas suçların...

İflas Hukuku Ders Notu

İflas Hukuku Ders Notu

İflas ; ticaret mahkemesi...

Siyasi Tarih Ders Kitabı

Siyasi Tarih Ders Kitabı

​Prof. Dr. Coşkun Üçok'a ...

Prev Next
Türk Ceza Hukuku Yönünden Af

Türk Ceza Hukuku Yönünden Af

Af, genel olarak anayasalarda düzenlenmekle birlikte, sonuçlarını Ceza Hukuku alanında doğuran bir yapıya sahiptir. Gerçekten anayasalarda affa ilişkin genel çerçevenin çizilerek, düzenlemelerin ana hat...

Son Yargı Kararları

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Maddi ve Manevi Tazminat

Aralık 15, 2014

İş Kazası Sonucu Sürekli İş …

Dava, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir....

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi - Deneme Evresinde İkinci Suçun İşlenmesi - Dava Zamanaşımı

Aralık 08, 2014

Hükmün Açıklanmasının Geri B…

ÖZET: Sanığın eylemine uyan hırsızlık suçu için öng&o...

Savunmasını Yapmak Üzere Zorunlu Müdafii Görevlendirilen Sanığa Avukatlık Ücretinin Yargılama Gideri Olarak Yükletilemeyeceği

Aralık 08, 2014

Savunmasını Yapmak Üzere Zor…

ÖZET: Sanığın savunmasını yapmak üzere zorunlu müdafii gö...

Basit Yaralama Suçundan Mahkumiyetten Sonra Şikayetten Vazgeçme

Aralık 08, 2014

Basit Yaralama Suçundan Mahk…

ÖZET: Takibi şikayete bağlı basit yaralama suçundan mahkumiyet ka...

Son Bloglar

Edebiyat

Tanzimat Romanının Eğitsel İşlevi:“Felâtun Bey ile Râkım Efendi” Örneği

Tanzimat Romanının Eğitsel İşlevi:“Felâtun Bey ile…

21 Aralık, 2014 | Hits:45

Tanzimat Dönemi romancıları, romana eğitsel bir işlev yüklerler. Bu...

Magazin

10 Korkutucu Hayalet Hikayesi Görüntü ve Kayıtları

10 Korkutucu Hayalet Hikayesi Görüntü ve Kayıtları

21 Aralık, 2014 | Hits:76

Bazıları ruhların ve hayaletlerin aramızda dolaştıklarına ilişkin bir ta...

Edebiyat

Edebiyatın "En İyi 10 Şeytan"ı

Edebiyatın "En İyi 10 Şeytan"ı

01 Aralık, 2014 | Hits:185

İster Lucifer ister İblis isterse düşmüş melek veya deccal olarak a...

Müzik

Hans Christian - Hint ve Avrupa Müziğine Zamansız Bir Yolculuk

Hans Christian - Hint ve Avrupa Müziğine Zamansız …

30 Kasım, 2014 | Hits:99

Hans Christian ve Harry Manx'ın yaratıcı enerjileri ile oluşturdukl...