İş Hukuku ÖZET Ders Notu

İş Hukuku ÖZET Ders Notu

Gön: Ankahukuk | Tarih: Eylül-14-2014 | Kategori: Hukuk Ders Notları

I. ÇALISMA SÜRELERİ 1. Normal Çalısma a) Çalısma süresinin düzenlenmesi Çalısma süresini uzunlugu, önce yasa ve sonra da sözlesme tarafından azami olarak sınırlandırılmıstır. b) Haftalık çalısma süresinin uzunlugu...

  Genel bakımdan haftalık çalısma süresi, haftada en çok 45 saattir. Daha önce ülkemizde 48 saat olan haftalık çalıma süresi, 1983 yılında yapılan yasal degisiklikl...

2014 Yılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Uygulanacak Eşik Değerler ve Parasal Miktarlar

2014 Yılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Uygulanacak Eşik Değerler ve Parasal Miktarlar

Gön: Ankahukuk | Tarih: Eylül-12-2014 | Kategori: Pratik Bilgiler

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, Resmi Gazete'nin 30.01.2014 tarihli Resmi gazete'de yayınlandı....

İşte O Tebliğ: 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 20...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler - İstisna Sözleşmeleri - Ders Notu

Borçlar Hukuku Özel Hükümler - İstisna Sözleşmeleri - Ders Notu

Gön: Ankahukuk | Tarih: Eylül-12-2014 | Kategori: Hukuk Ders Notları

Borçlar Kanununda önemli üç adet sözleşme türü düzenlenmiştir. Bu sözleşmeleri; 1.)Hizmet sözleşmesi 2.)Vekalet sözleşmesi 3.)İstisna sözleşmesi olarak sıralamak mümkündür....

İş görme sözleşmelerinin hemen tümünde müşterek olan nokta, taraflardan birinin diğer tarafa karşı daima bir iş görme borcu altına girmesidir. Taraflardan birinin em...

Kasten Yaralama - Kesintili Dava Zamanaşımı - Kamu Davasının Düşürülmesi

ÖZET : Kasten yaralama suçunda; uyuşmazlık; eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşm...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtirazda İncelemenin Kapsamı

Bu çalışmada itiraz kanun yoluna ilişkin incelemenin kapsamı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile bağlantılı olarak ele alınmış ve Yargıtay’ın konuya ilişkin ...

Anonim Şirketlerde Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Alma (Azil) Yetkisi (TTK m. 364)

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması m. 364’te düzenlenmiştir....

Borçlar Hukuku Özel Hükümler - Vekalet Sözleşmesi Ders Notu

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan işgörme sözleşmelerinden olup, BK. Mad. 386/I’de tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; “Vekalet, bir akittir ki onu...

Topluluk Üyeleri

Son Bloglar

Hayatta bir gün

Hayatta bir gün

Bir televizyon kanalından aradığını söyleyen erkek sesi "Başınız sağolsun Karin hanım, Hrant Dink'i kaybettik. Duygularınızı öğrenebilir miyim?" diyor. Hava kapalı, bulutların ışığı parlak. "Söylentidir, olmaz öyle şey. Ben biraz ...

Bu Çağın Irkçıları Biz Olabilir miyiz?


Eşitsiz bir toplumun ihtiraslarına yönelik bilgiler üretiyor, bunları ölçüyor, dereceli insan yetiştiriyoruz. Her gün sınavlarla, derslerle, notlarla "zekiler" diğerlerinden ayrılıyor....

11 bin yıldır 'yaşayan' kanser hücresi


İngiliz araştırmacılar 11 bin yıldır "hayatta olan" bir kanser türü keşfetti....

Bir Taciz Hikayesi: Sizin İçinizi Biliyorum ve Asla Güvenmiyorum


Cinsel taciz hikayeleri çoğunlukla insanı şüphelendirecek boşluklarla doludur, hele de mağdur çocuksa. Dylan Farrow’un hikayesini tam olarak bilmiyorum. Ama kendiminkini biliyorum....

Tutsak penis: Bir mit mi, yoksa gerçek mi?


Kulağa ucuz bir komedi filminden bir sahne gibi geliyor ama seks sırasında kenetlenip ayrılamayan çiftler insanlık tarihine yüzyıllardır eşlik eden bir hikaye. Ve en azından bazılarının gerçek olma ihtimali var....

Neandertal genlerin mirası: Sigara tiryakiliği


Nature dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırmaya göre günümüz insanı bazı hastalıkların kökeninde yatan gen tiplerini Neandertaller ile çiftleşen atalarından kaptı....

Erotikten Ziyade Epik Bir Film: Nymph()maniac


Nymph()maniac pornografik sahneler çıkartılırsa filmin bir anlamı kalmaz, zira film seks düşkünlüğü ve bunun ne kadar ileri gidebileceğini anlatıyor....

Son Makaleler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtirazda İncelemenin Kapsamı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtirazda İncelemenin Kapsamı

Bu çalışmada itiraz kanun yoluna ilişkin incelemenin kapsamı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile bağlantılı olarak ele alınmış ve Yargıtay’ın konuya ilişkin kararları değerlendirilmiştir....

Tefecilik Suçu


“Tefecilik suçu” Türk Hukukunda ilk olarak 2279 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Kanunu”nun 17. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu hüküm 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu (TCK)”nun yürürlüğe girmesine kadar uygulanmıştır. ...

Anonim Şirketlerde Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Alma (Azil) Yetkisi (TTK m. 364)


Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması m. 364’te düzenlenmiştir....

Dava'daki Hukuk Algısı


Bir bankada birinci şef olarak çalışan Josef K., bir sabah ansızın tutuklanır. Dava'nın olay döngüsü bunun üzerine kurulur....

Türk Ceza Hukuku`nda Lehe Olan Kanunun Tatbiki Usulü


Konuyla ilgili hukuki sorunları aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür:...

Sinema Eseri Üzerinden RTÜK Mevzuatı Kapsamında Yapılan Değişikliklerin Meşruluğu ile İlgili Karar İncelemesi


Davanın Konusu Davacı, “B.B.” adlı sinema filminin (“Eser”) yapımcısı ile davalı ara-sında eserin işleme, çoğaltma, umuma iletim haklarının davalıya devri ve temlikine ilişkin olarak imzalanan Yayın Hakkı Lisans Sözleşmesi (“Sözl...

Darbeye Teşebbüs Suçuna Genel Bir Bakış


Bu çalışmamızda Yasama Organına karşı suçun 765 sayılı Eski TCK ile 5237 sayılı Yeni TCK açısından karşılaştırmalı genel değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışmamızda bu konuda çok önemli bilimsel eserlere imza atan Sayın Hocam Prof....

Son Kararlar

İstihkak Davası - Davanın Konusuz Kalması - Bekletici Mesele - Şikayet

İstihkak Davası - Davanın Konusuz Kalması - Bekletici Mesele - Şikayet

ÖZET : Dava, 3.kişinin açtığı istihkak davasına ilişkindir. İstihkak davası devam ederken, dava konusu mal üzerindeki haciz kalkarsa, istihkak davası konusuz kalır. Bu halde, icra mahkemesinin dava hakkında karar verilmesine yer o...

Kadastro Tespitine İtiraz - Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi


ÖZET : Dava, kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması işlemine itiraza ilişkindir. Mahkemece, çekişmeli parselin yenilemeden önceki tutanak ve haritaları ile yenilemeden sonraki...

Kasten Öldürme - Yaralanan Arkadaşını Hastaneye Götürmek Yerine Bıçakla Saldırmak


ÖZET : Kasten öldürme suçunda; uyuşmazlık; sanığın itiraza konu edilmeyen adı geçen sanığın işlemiş olduğu kasten öldürme suçuna katılıp katılmadığı, katıldığının kabulü halinde ise eyleme asli fail olarak mı, yoksa yardım eden ol...

Kasten Yaralama - Kesintili Dava Zamanaşımı - Kamu Davasının Düşürülmesi


ÖZET : Kasten yaralama suçunda; uyuşmazlık; eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği öncelikle belirlenmelidir. Sanıklara yüklenen kasten yarala...

Direnme Kararı - Temyiz İncelemesinde Görev


ÖZET : Dava, menfi tespit, bono ile araç iadesi, iade mümkün olmazsa bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenerek gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durm...

Hususi Damgalı Pasaportlar İçin Gereken Şartlar


ÖZET: Dava dosyasının incelenmesinden, R. Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun, beşinci dereceli kadroda...

Gelir Alınmayacak Kamu Kuruluşları Arasında Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sayılmadığı


ÖZET: Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte gelir alınmayacak kamu kurum ve kuruluşları arasında açıkça su ve kanalizasyon idarelerinin sayılmamış olması; söz konusu idarelerin yargı kararlarında tacir ol...