Hakkımızda

(1969 – 2016) Bu site, sitemizin isim babası, büyük hukukçu, güzel insan, Avukat Taner Kaygusuz’un aziz hatırasına adanmıştır.
(1969 – 2016)
Bu site, sitemizin isim babası, büyük hukukçu, güzel insan, Avukat Taner Kaygusuz’un aziz hatırasına adanmıştır.

İnsan doğal ortamda çıkabilecek tehlike ve kötülüklere karşı hayvanlarda bulunan biyolojik savunma araç ve gereçlerinden yoksun bir varlıktır. Bu doğal güçsüzlüğünü giderebilmek, varlığını korumak, geliştirmek ve nihayet yaşayabilmek için diğer insanlarla birleşmek ve onlarla bir arada yaşamak zorundadır. İşte bu noktada hukukun önemi ön plana çıkmaktadır. Çünkü toplumsal bir düzenin kurulabilmesi ve sağlıklı işleyebilmesi, bireyler ile bireyler yahut toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk düzeninin bulunması gereklidir.Bu noktadan hareket edersek hukuku toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devlet gücüyle kendisine uyulması yaptırıma bağlı olarak kılınmış kurallar bütünü diye tanımlayabiliriz.Toplumsal yaşamda bu derece önemi haiz olan hukuk olgusunun toplumsal yaşamda ve devlet yönetiminde varlığını hiç veya yeterince hissettirememesi beraberinde huzurlu bir yaşamın tehlikeye girmesini ve anarşi ve baskı rejimini getirir. Hukuka ve adalete yönelmiş çağdaş toplumsal düzen , insanın doğuştan veya toplumsal yaşamla elde ettiği hak ve özgürlükleri “hak arama özgürlüğünün” güvencesi altına almıştır. İçinde bulunduğumuz çağın ortalarında başlayan, yoğunluğunu ve niteliğini giderek arttıran demokrasi, insan hakları ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ inançları insanın insan gibi yaşamasını eylemli olarak hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Huzurlu ve güvenli bir yaşamın teminatı olan hukuk olgusunu, insan ilişkilerinin hemen hemen tüm alanlarında düzenleme getirmesi sebebiyle amatör düzeyde de olsa internet ortamına taşımaya çalışan biz hukukçular için oldukça zor ve ağır bir yükümlülük getirmekte.

Bizler sadece internet ortamında ,hukuka ilginin bir nebze olsun artmasını amaç gütmekteyiz. Bu konuda tabii ki eksikliklerimiz ve gözümüzden kaçan bir takım yanlışlıklarımız olacaktır. Sizlerin bu konudaki uyarıları ve yardımları ile Türk Hukukunu internet ortamında iyi bir yere ulaştıracağımıza inanıyoruz. Sitemiz ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Gerek hukuk mezunlarına, gerek hukuk öğrencilerine ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir “Hukuk Rehberi” dir.

Sitemizin yetkilisi (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki 5651 sayılı kanunun 3. maddesi ve yasanın uygulama yönetmeliği gereğince kamuyu bilgilendirmedir)

Av. Savaş KILIÇ

Atatürk Bulvarı, No:31, Gencaylar Apartmanı, Kat:4 No:7

Konyaaltı-ANTALYA

TEL: 0 (532) 226 58 53

E-Mail: avukatsavas@gmail.com