Kullanım Sözleşmemiz

Sözleşmenin onaylanması

ANKAHUKUK.COM Portal üyesi olmak; ANKAHUKUK’da bulunan, yayınlanan çeşitli İnternet servislerinden faydalanmak istiyorsanız, öncelikle kayıt formunu doldurmanız ve ANKAHUKUK üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan ilgili butonunu tıklayarak üyelik sürecine başlayabilir ya da iptal edebilirsiniz. 

Hizmetlerin Tanımı 

ANKAHUKUK; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (BLOG,FORUM gibi interaktif servisler ile dilekçe ve sözleşme örnekleri, hukuki makaleler vb.) sunar. 

Üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi 

ANKAHUKUK üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez. Bu kullanıcı adı, kayıt sonrasında üyelik sona erinceye kadar haklı bir neden gösterilmeden üyenin kendisi tarafından değiştirilemez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır.

ANKAHUKUK, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu tutulamaz. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, yasaların zorunlu kıldığı hallerde yetkili mercilerce paylaşılması durumu haricinde, üyenin gizli kalmasını istediği bilgiler, onayı alınmadan başka üyelere açılmaz, başka üyeler tarafından görüntülenmesine izin verilmez. 

Üye’nin Yükümlülükleri 

ÜYE; ANKAHUKUK servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından veya üyelik sırasında verilen bilgilerin doğru olmamasından doğacak her türlü zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, ANKAHUKUK tarafından verilen servislerin ve yayınlanan yazıların -AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE- telif hakkının ANKAHUKUK’a ait olduğunu,iş bu servisleri ve yazıları hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, sistemin çalışmasını önleyici ve sisteme hasar verecek uygulamalar yapmayacağını, ANKAHUKUK servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, ANKAHUKUK ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ANKAHUKUK’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, ÜYE, ANKAHUKUK servislerini kullanırken, T.C. sınırları dahilinde yürürlükte olan her türlü yasal mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluk kendisine ait olacağını, ANKAHUKUK ortamında site geneline zarar verecek veya ANKAHUKUK’u başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılı görüş, yazılım, program veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan ANKAHUKUK’un sorumlu olmayacağını, ANKAHUKUK’ta sunulan hizmetlere ANKAHUKUK tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ANKAHUKUK’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye, verilerinin ANKAHUKUK’un ihmali olmaksızın, alması gereken güvenlik önlemlerini almaması nedeni ile, yetkisiz kişilerce okunmasından (siteden ayrılırken çıkış yapmaması (LOG OUT), şifrelerin ve kullanıcı isimlerinin paylaşılması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ANKAHUKUK’un sorumlu olmayacağını, Tehdid ve hakaret edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, ANKAHUKUK servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ANKAHUKUK’tan tazminat talep etmemeyi, ANKAHUKUK’tan izin almadan ANKAHUKUK servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, ANKAHUKUK’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi (özel mesajlar dahil) izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde ANKAHUKUK’uin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, ANKAHUKUK’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, sistemindeki servisleri bu amaçla istediği zaman ücretli hale getirebileceğini, ANKAHUKUK’a ait reklam ve tanıtım amaçlı zararlı program ve virüslerden arındırılmış e-postalar gönderebileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır. 

ANKAHUKUK’a Verilen Yetkiler 

ANKAHUKUK herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ANKAHUKUK’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

ANKAHUKUK, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. ANKAHUKUK, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

ANKAHUKUK, üyelerinin bilgilerini aşağıda beliritlen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

* Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

* Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

* Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ANKAHUKUK, üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı ANKAHUKUK sorumlu tutulamaz.

ANKAHUKUK kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. ANKAHUKUK üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin blog, hukuk kitaplığı, dilekçe örnekleri için haber, mesaj, makale, dosya, resim, video gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde ANKAHUKUK tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.

Yayınlanan bu bilgilerin daha sonra internet üzerinde kopyalanarak başka kullanıcılar tarafından yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, ANKAHUKUK’dan telif ve benzeri hiçbir ücret talep edemez.

ANKAHUKUK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeye her zaman için bu adresten ulaşabilirler.

ANKAHUKUK üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

ANKAHUKUK ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

Sitede Yayınlanan İçerikler  

ANKAHUKUK’taki bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir. Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle, bu sitede yer alan bilgiler ve hesaplama araçları, yazar ve yayıncıların yasal konularla ilgili ve diğer profesyonel danışmanlık ve hizmet sağlama işleriyle iştigal etmedikleri varsayılarak sunulmaktadır. Bu nedenle söz konusu vasıtalar profesyonel hukuk danışmanları ve diğer yetkili danışmanlarla yapılacak görüşmelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitedeki bilgileri kullanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce profesyonel bir danışmana başvurmanız gerekmektedir.

Bu sitedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda azami gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte ANKAHUKUK, herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz. ANKAHUKUK’taki tüm bilgiler “oldukları gibi” sunulmaktadır ve, belirli bir amaçla kullanıldığında gösterecekleri performansa, ticari meta olarak alınıp satılabilme özelliklerine ve belli bir amaca uygun olmalarına ilişkin garantiler de dahil olmak, ancak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu bilgilerin eksiksiz, doğru ve zamanında sağlanmış bilgiler olmalarıyla veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlarla ilgili olarak herhangi bir açık veya zımni garanti ve teminat verilmemektedir.

ANKAHUKUK, hiçbir şekilde tarafınıza veya başka bir tarafa karşı bu sitedeki bilgilere dayanılarak alınan kararlarla ve yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu bilgilerin kullanımından doğan dolaylı zararlar konusunda (bu tür zarar ve ziyanların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulunulmuş olsa dahi) herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. ANKAHUKUK, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgi ve malzemeyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve söz konusu üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan beyan ve görüşleri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak onaylamamaktadır. ANKAHUKUK, üçüncü şahıslara ait olan ve herhangi bir nedenle uygun olmadığını düşündüğü bilgileri siteden çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. 

Site İçeriklerinin Güvenirliliği 

Sitede tarafımızca veya üyelerimizce eklenen dilekçeler, sözleşme ve ihtarname örnekleri, ders notları vb dökümanlar yalnızca yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla bu alanlarda yayınlanmaktadır. Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir. Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu sitede yer alan bilgiler ve hesaplama araçları, yazar ve yayıncıların yasal konularla ilgili ve diğer profesyonel danışmanlık ve hizmet sağlama işleriyle iştigal etmedikleri varsayılarak sunulmaktadır. Bu nedenle söz konusu vasıtalar profesyonel hukuk danışmanları ve diğer yetkili danışmanlarla yapılacak görüşmelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. 

ANKAHUKUK Kayıtlarının Geçerliliği 

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ANKAHUKUK’un bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten ANKAHUKUK kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları (BK, TTK, HMK, MK, TCK vesair) uygulanacaktır. 

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ANTALYA Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

Yürürlük Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak (üyeliği taraflar tarafından iptal olana kadar) yürürlüğe girer. 

Fesih ANKAHUKUK, ÜYE’nin işbu sözleşmedeki maddeleri ihlal ettiğini tesbit etmesi halinde, dilediği zaman bu sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.