Perşembe, Temmuz 25, 2024

Gündem

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile İlgili İkinci Kez Verilen AYM Kararına Uyulmaması Kararı Verdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi...

Yargıtay 8. CD: Ceza Yargılamasında da Gerekçesi Açıklanmamışsa İstinaf Süresi, Tefhim ile Değil, Gerekçeli Kararın Tebliği İle Başlar.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 04.07.2023 tarihli kararı ile, "hüküm tarafların yüzüne karşı gerekçeleri ile birlikte açıklanmışsa istinaf süresinin tefhim tarihinden itibaren, gerekçeleri ile açıklanmayıp...

AYM, Ceza Muhakemesindeki Basit Yargılama’yı Düzenleyen 252. Maddesi’nin 1. Fıkrası Dışındaki Hükümlerini İptal Etti.

Basit Yargılama Usulüne düzenleyen 5271 Sayılı Kanunun (Ceza Muhakemesi Kanunu) 251 ve 252. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bu kanun hükümlerinin iptalini...

Hükümde Kanun Yolu Süresinin Hatalı Gösterilmesi – Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı

Hükümde kanun süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanuni süre içerisinde yapılan başvuruların incelenmesi gerektiği konusunda kararın verildiği, 28.04.2023 tarihli Yargıtay Büyük Genel Kurul...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi – 2023-2024 Yılı

Resmi Gazete'nin 21.09.2023 tarih ve 32316 nolu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren ve 2023/2024 yılını kapsayan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, maktu ücretlere, bir önceki tarifeye...
- Advertisement -

Hem Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile, Hem de Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Alacağın Tahsili Mümkün müdür?

16.07.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan, Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile, hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılıp yapılamayacağına ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurul kararı

AYM: HIV Virüsü Taşıdığı Gerekçesiyle İşten Atılan İşçi, Negatif Ayrımcılığa Uğramıştır.

Anayasa Mahkemesi, HIV tanısı konduğu gerekçesiyle işten atılan işçi A.T.T. ‘nin alternatif çalışma koşullarının incelenmediği gerekçesiyle negatif ayrımcılığa uğradığını vurgulayarak, özel hayatına saygı ve...

Türkiye’nin idam cezası tarihi

Türkiye’de 34 yıldır fiilen uygulanmayan ve 16 yıldır da hukuken bulunmayan idam cezası, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlarda atılan “İdam isteriz” sloganlarıyla yeniden...

Bölümde İlgi Görenler