Category Archives: Felsefe

Farabî’de adaletin genel çerçevesi

Adalet Farabî’ye göre, bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkar. Şöyle ki, bir insan başka bir insandan nasıl ayrışırsa, bir topluluk da başka bir topluluktan öyle ayrışır. İnsanın insana rekabette üstün olmaya çalışması, bir topluluğun başka bir topluluğa üstün olmaya çalışmasına benzer.

Yaşamalanı – Otorite İlişkisi Açısından Hukuk

Otoritenin yaşam alanındaki öznellikleri merkezileştirmesinin kaynağı, öldürme gücüdür. Bu nedenle denilebilir ki otorite, salt haliyle öldürme gücüdür. Ancak öldürme gücünün sergilenmesi, açık çatışma gösterisi olduğundan ve çatışma da doğası gereği yıkıcı olduğundan ve direnç oluşturduğundan otorite, öldürme gücünü gizleme eğilimindedir.

Hukuk Felsefem

Hukukun doğası, farklı düşünce okullarının görüşleri ve bunlar arasındaki tartışmalar çerçevesinde incelendiğinde, farklı olmakla birlikte birbiri ile ilişkili olan üç mesele karşımıza çıkar. Bunlar hukukun kaynağı, amacı ve uygulanması meseleleridir.

İnsan Hakları Son Ütopya mı?

Samuel Moyn, günümüz insan hakları ile insan hakları arasında radikal fark olduğu görüşünde olup ayrıca modern insan haklarının, öngörülen evrensel projenin çökmesi nedeniyle son ütopya olduğunu ileri sürmekte. Samuel Moyn tarafından ifade edildiği şekliyle insan hakları gerçekten ütopya mıdır?

Anayasa Hukukunda "Yalancı": Alf Ross Paradoksu

Felsefi veya mantıksal paradokslara verilebilecek en iyi örneklerden biri “Yalancı Paradoksu”dur. “Yalancı Paradoksu”nda, “Bu cümle yanlıştır” ifadesi şaşırtıcıdır; çünkü eğer cümle yanlışsa doğru, doğruysa yanlış olmaktadır.

Hukukun Gerçekleşmesinde Yargıcın Rolü

Yargı ya da eski deyimiyle muhakeme, sosyal dünyanın yapısal bir özelliği olan çatışmaların simgesel olarak yaşantılandığı birresmi platformu ifade eder. Burada karşıt çıkarları taşıyan tezler dramatik bir kurgu içinde sunulur ve merkezi figürü oluşturanYargıcın sonul (nihai) kararına kadar dramatik gerilim devam eder.

Hukuk Felsefesi Ve Adalete Dair

Hukuk felsefesi insani düşünme yetisini geliştirerek barışçıl yollardan “adalete” ulaşma çabasında köprü vazifesi görür. Bu yüzden hukuk felsefesi ve adalet arasında et ile tırnak kadar sıkı ve ayrılmaz bir ilişki vardır.

Joseph Raz'ın 'Zarar İlkesi' Yaklaşımı

Hukuk felsefesiyle ilişkili çalışmalara bakıldığında Joseph Raz adı genellikle “otorite” başlığı altında tartışılmaktadır. Burada Raz söz konusu kavram üzerinden değil, ancak onunla ilişkili diğer bir başlık konusu “zarar” kavramı bağlamında ele alınacaktır.

Oldum, Vardım Ey insanoglu: Yardım!

İnsanın dünya üzerindeki var olma serüveni, kendini arayışı ve bu yolda karşısına çıkan soruları cevaplama çilesi ile sürüp gitmektedir. İlk satırda tesadüfen aynı cümle içinde yan yana gelmiş gibi görünen “insan, var ve olma” kelimeleri de süre giden bu çilenin en karmaşık sorularından birinin çatısını

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy