Salı, Haziran 18, 2024

Belgelik

Son Eklenenler

Ana SayfaBelgelik

12 Eylül Darbesi Milli Güvenlik Konseyi Bildirileri

TSK’nın Uyarı Mektubu (27.12.1979) 27 Aralık 1979 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, kendisinin ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülend Ulusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin...

2024 Yılı için Geçerli 94 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan eden ve 01.01.2024 tarihinden itibaren...

Abdullah Öcalan Davası – Abdullah Öcalan’ın Savunması

ANKARA 2 N0'LU DEVLET GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA Davanın esası hakkındaki savunmamın temelinde, isyan gerçeği kadar sonuçlarının bilimsel ele alınışına ağırlık vermemin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki mütalaası, iddianamenin bir özeti olup,...

Abdullah Öcalan Davası – DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütalaası

Terör örgütü elebaşı sanık Abdullah Öcalan’ın yargılandığı davanın 8 Haziran 1999 tarihinde yapılan duruşmasında, Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan ile Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk tarafından mütalaa okundu.  MÜTALAANIN...

Abdullah Öcalan Davası – Son Duruşma Zaptı – Karar

T.C. ANKARA2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİESAS NO: 1999/21 DURUŞMA TUTANAĞI OTURUM NO : 11OTURUM TARİHİ : 29.6.1999 BAŞKAN : MEHMET TURGUT OKYAYÜYE : HÜSEYİN EKENÜYE : MEHMET MARAŞDGM.C.BAŞSAVCISI : CEVDET VOLKANDGM.C.SAVCISI : TALAT ŞALKKATİP...

Abdullah Öcalan Davası – Abdullah Öcalan’ın Avukatlarının Temyiz Lahiyası

YARGITAY DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO : ANKARA 2. DGM  1999/21 ESAS, 1999/73 KARAR.   SANIK         :      Abdullah ÖCALAN  VEKİLLLERİ : Av. Ercan KANAR- Av. Niyazi BULGAN- Av. İrfan DÜNDAR-  Av. Hamza YILMAZ-   Av...

Abdullah Öcalan Davası – Abdullah Öcalan’ın Yargıtay’daki Yazılı Savunması Tam Metin

YARGITAY BAŞKANLIĞINA VE 9 . CEZA DAİRESİNE Sayın Başkan ve üyeler 1999 İmralı’da yargılanma süreciyle birlikte Türkiye'de yoğun bir demokrasi ve onun anayasasının nasıl olması gerektiğine dair tartışma yaşanmaktadır. İkisi arasındaki bağların çok...

Abdullah Öcalan Davası – Temyiz Onama Kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi`nin Başkanı Demirel Tavil, üyeler Şerif Erol, Süleyman Erkan, Fatma Yüksek Karadeli ve Ahmet Şükrü Dağlı`dan oluşan heyeti, Abdullah Öcalan hakkında Ankara 2 No`lu DGM`ce verilen ölüm cezasını oybirliği...

Abdullah Öcalan Davası Gerekçeli Kararı

ANKARA 2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ Esas No   : 1999/21Karar No  : 1999/73C.Savcılığı Esas No: 1997/271 DGM'nin 280 sayfalık gerekçeli kararının ilk 181 sayfasında, davaya müdahil 3228 kişinin adları ile Sanık Abdullah Öcalan'ın...

Abdullah Öcalan Davası İddianamesi Tam Metni -1

T.C.ANKARADEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HZ. NO              :1997 / 514ESAS NO          :1999 / 98İDDİANAME NO :1999 / 78 İ D D İ A N A M E  ANKARA ( ) NOLU  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI                             ...

Abdullah Öcalan Davası İddianamesi Tam Metni -2

(<< İDDİANAMENİN ÖNCEKİ BÖLÜMÜ) 4) PKK II. KONGRESİ VE ALINAN KARARLAR PKK’nın II. Kongresi İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesi olayının etkisiyle planlanandan birkaç ay öne alınarak 20-25.08.1982 tarihinde Suriye’nin Ürdün sınırına yakın ve FHKC...

Abdullah Öcalan Davası İddianamesi Tam Metni -3

(<< İDDİANAMENİN ÖNCEKİ BÖLÜMÜ) 36) BARIŞ TRENİ, BARIŞ ŞENLİKLERİ Terör Örgütü PKK 1997 yılı içerisinde yurtiçinde ve yurtdışında sözde barış etkinlikleri organize etmeye çalışmıştır. Bu faaliyetlerden en önemlisi, sözde Barış Terini organizasyonu olmuştur. Önce...

Abdullah Öcalan Davası İddianamesi Tam Metni -4

(<< İDDİANAMENİN ÖNCEKİ BÖLÜMÜ) III. BÖLÜM TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EYLEMLERİ VE NİTELİKLERİ A-GENEL BİLGİLER Silahlı Çete PKK, sanık Abdullah ÖCALAN tarafından kurulur. Ağrı, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kars. Mardin, Siirt,...

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776)

Bir Ulusun Doğuşunu Ne Doğrular? Birçok Amerikalı, Bağımsızlık Bildirgesi’ni, güçlü genel ilkelerin ifadesi, Büyük Britanya Kralı III. George’a karşı davanın dayanaklarını ve kapsamını ayrıntılı olarak belirten bir belge ve ayrı bir ulusal...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. ve 14. Protokoller ile degiştirilen metin)

1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol’ün (Avrupa  Konseyi  Antlaşmaları  Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine  uygun olarak değiştirilmiş haliyle...

Bangolore Yargı Etiği İlkeleri

(Yargıda Doğruluğun Güçlendirilmesine Yönelik Yargı Grubu tarafından kabul edilen 2001 Bangalor Yargı Etiği Taslak Belgesi’nin 25-26 Kasım 2002 tarihlerinde Lahey Barış Sarayı’nda düzenlenen Yüksek Mahkeme Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısında revize edilmiş...

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana...

Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri

26 Ağustos - 6 Eylül 1985 tarihleri arasında Milano’da yapılan BM Suçun Önlenmesi ve Suçluların Tedavisi Yedinci Kongresinde kabul edilmiş, 29 Kasım 1985 tarih ve 40/32 sayılı ve 13 Aralık 1985...

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan yolsuzluğun toplumların istikrar ve güvenliğine yönelttiği sorun...

Burgos Yasaları

Eski Dünyanın Yeni Dünyaya Katkısı Nedir? Avrupa’da Yirminci yüzyılın başlarında doruğa çıkan büyük genişleme hareketi, Colomb’un keşfe çıkmak için İspanya Kraliçesi Isabella’yı ikna etmesinden çok önce başlamıştı. On Birinci yüzyılda Vikingler Amerika...

Can Atalay ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin 2. İhlal Kararı

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle bireysel başvuru hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de...

Can Atalay ile İlgili Verilen AYM Kararına Uyulmaması Kararı Verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararının TAM METNİ

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas : 2023/12611 Karar : 2023/12611 Tarih : 08.11.2023 ÖZET Daire, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Atalay için ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet...

Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması – AYM Kararı

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018 tarihinde Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının etkili soruşturulmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonrasında, Anayasa Mahkemesi "Yaşam...

Fethullah Gülen Davası İddianamesi (2000 Yılı)

Sanığın kimliği suç ve deliller T.C.ANKARADEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK NO :1999/420ESAS NO : 2000/İDDİANAME NO. : 2000/ İ D D İ A N A M EANKARA ( ) NOLU DEVLET GÜVENLİKMAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI : K.H.SANIK : FETHULLAH GÜLEN:...

Fransa Yasama Meclisi’nin Asaleti Kaldıran Kararı (19 Haziran 1790)

Fransız Ulusal Seçmenler Meclisi ve 1791 yılında onun yerini alan Yasama Meclisi, eski rejimin kurumlarını ya kaldıran ya da düzenleyen birçok karar çıkardı. Bu meclisler, ayrıca, güçlü çıkar gruplarının baskısı altında...

İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi (1689)

İngiltere Yeni Hükümdarları Hangi Şartlarda Kabul Edecek? 1688 yılında İngiltere’de başgösteren ayaklanmaların en ılımlılarından en radikallerine ve demokratik olanlara kadar hepsi görüş ve taleplerini yasalar, manifestolar ve bildirgelerde ifade etmişlerdir. Aşağıdaki belge,...

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Fransızca: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) Fransız Devrimi'nin temelini oluşturan, 26 Ağustos 1789’da demokrasi ve özgürlük sebep gösterilerek yayımlanan temel metinlerden birisi...

Kanun-i Esasi – Tam Metni – Değiştirilen Hükümleri – Kısa Özet Bilgiler

KANUN-İ ESASİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ Kanuni Esasi'nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid'in izniyle, 7 Ekim 1876’da başlandı. Kanuni Esasi taslağını hazırlamak üzere, Midhat Paşa başkanlığında 28 kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun aldığı...

Kapatılma Davasında Refah Partisi’nin Ön Savunması

ANAYASA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA Esas No: 1997/1 (Siyasi Parti-Kapatma)   İDDİANAMEYE CEVAP VEREN DAVALI : REFAH PARTİSİ DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı KONU : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21.05.1997 Tarih ve SP.13 Hz. 1997/109 Sayılı İDDİANAME'sine karşı ön savunma ve...

Kenan Evren’in 1980 Anayasası’nı Tanıtma Konuşmaları – 1

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, "1982 Anayasası'nı Devlet Adına Tanıtma Programı"na 24 Ekim 1982'de radyo-televizyon konuşması ile başladı. Evren, tanıtma programı çerçevesinde 11 ili kapsayan yurt gezisine çıktı. Evren, 11 ildeki konuşmalarının...

Kenan Evren’in 1980 Anayasası’nı Tanıtma Konuşmaları – 2

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, "1982 Anayasası'nı Devlet Adına Tanıtma Programı"na 24 Ekim 1982'de radyo-televizyon konuşması ile başladı. Evren, tanıtma programı çerçevesinde 11 ili kapsayan yurt gezisine çıktı. Evren, 11 ildeki konuşmalarının...

Kubilay Davası – Divanı Harp Kararnamesi

105 sanıktan 37’si için ölüm cezası verildi. 6’sının ölüm cezası yaş haddi nedeniyle 24 yıl “idama bedel hapis cezası”na çevrildi. Diğer sanıklardan 20’sine bir yıl, 14’üne üç yıl, 6’sına 15 yıl,...

Kubilay Davası – Esas Hakkındaki Mütalaa

24 Ocak 1931 105 sanığın 15 Ocak’ta başlayan yargılamasından sonra 24 Ocak 1931’de Divanı Harbi Orfi Müddeiumumisi (Savcısı) A. Fuat Bey, Esas Hakkındaki Mütalaasını okudu. MÜTALAADAN ... “Menemen faillerini yetiştiren ve tarikat perdesi arkasında...

Kubilay Davası – Sanıkların Yargılanması

15 Ocak 1931 105 sanığın yargılanmasına, 15 Ocak 1931 Perşembe günü başlandı. Tutanaklardan yargılamanın ilk günü…:(15 Ocak 1931) Sanıkların Kimlik Bilgileri Heyeti Vekilenin 31.XlI. 1930 tarih ve 10388 numaralı kararnamesi üzerine Menemen Divanı Harbi Örfisi...

Lozan Anlaşması’nın Tam Metni

-1-BARIŞ ANDLAŞMASI(Traile de Paix)Lozan, 24 Temmuz 1923(Metin) Bir yandan, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri, Ve öte yandan, Türkiye 1914 yılından beri Doğunun dirliğini bozan savaş durumuna, birlikte, kesinlikle son vermek isteğiyle, Ve kendi...

Lozan Barış Konferansının Tutanak ve Belgeleri

Ülkemiz tarihinde büyük önem taşıyan Lozan Antlaşması 96 yaşında. Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa,...

Midhat Paşa’nın Anayasa Tasarısı: Kanun-i Cedid

Kanun-i Esasî’nin hazırlık çalışmaları sırasında üzerinde çok durulan tasarılardan biri, Midhat Paşa’nın Kanun-ı Cedid'idir. 57 maddelik Kanun-ı Cedid dokuz bölüme ayrılmıştır. Yapısı bakımından, Kanun-ı Cedid (Yeni Kanun), dengesiz bir meşrutiyet rejiminin taslağıdır....

Milli Nizam Partisi Kapatılma Davası – Gerekçeli Karardaki MNP Temsilcisi ve Vekillerinin Savunması ve İstemleri

MİLLİ NİZAM PARTİSİ TEMSİLCİSİ VE VEKİLLERİNİN SAVUNMALARI VE İSTEMLERİ ÖZETİ: Milli Nizam Partisi temsilcisinin ve vekillerinin gerek duruşmalarda açıkladıkları gerekse yazılı olarak verdikleri savunma ve istemler aşağıda özetlenmiştir. A) Savunmalar: a) Milli Nizam Partisi 26/1/1970...

Milli Nizam Partisi Kapatılma Davası – Savcılık İddianamesi

Esas Sayısı : 1971/1 (Parti kapatılması)Karar Sayısı : 1971/1Karar günü : 20/5/1971Davayı açan : Cumhuriyet Başsavcılığı Davanın konusu Milli Nizam Partisinin, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan 92., 94.,...

Milli Nizam Partisi Kapatılma Davası – Gerekçeli Karardaki Ara Kararlar, Genel Değerlendirme

ARA KARARLARI: 1- Hakkı Ketenoğlu, Avni Givda, Celalettin Kuralmen, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Muhittin Taylan, İhsan Ecemiş, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Kani Vrana, Muhittin Gürün, Lütfi Ömerbaş, Şevket Müftügil ve Ahmet...

Milli Nizam Partisi Kapatılma Davası – Gerekçeli Karardaki Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cevapları ve dava süreci

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ CEVAPLARI VE İSTEMLERİ ÖZETİ: Cumhuriyet Başsavcılığının gerek duruşmalarda açıkladığı gerekse yazılı olarak verdiği cevap ve istemler aşağıda özetlenmiştir A) Cevaplar: a) aa) Usuli itirazlar üç bölümdür. Birincisi şahsıma ve hukuki durumuma ilişkindir. Bu...

Milli Nizam Partisi Kapatılma Davası – Gerekçeli Karardaki Sonuç ve karşıoy yazısı

SONUÇ: a) Milli Nizam Partisi İzmir Gençlik Kolu Teşkilatınca 1970 yılında iki baskıda onbeşbin adet bastırılan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yazdığı «İslam ve İlim» adlı; aynı teşkilatça yine 1970 yılında iki baskıda onbin...

Özgürlük Bildirgesi – 1 Ocak 1863

Özgürlük Bildirgesi (İngilizce: Emancipation Proclamation), Amerikan İç Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln'un savaş yetkileri kapsamında verdiği bir başkanlık emridir. Bildirge, ülkedeki 4 milyon kölenin 3.1 milyonunu özgür ilan...

Refah Partisi’nin Kapatılması İstemli Açılan Davanın İddianamesi

Refah Partisi'nin Kapatılması İstemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesi... (21 Mayıs 1997)   T.C. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ANKARA, 21.5.1997 İDDİANAME  SAYl: SP.13 Hz.1997/109  Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Davacı...................................: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Davalı....................................: Refah Partisi Dava......................................:  Anayasamızın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği açıklıkla anlaşıldığından,...

Refah Partisi’nin Kapatılması İstemli Açılan Davada Refah Partisi’nin Esas Hakkındaki Savunması

ANAYASA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Esas No: 1997/1 (Siyasi Parti-Kapatma)   İDDİANAMEYE CEVAP VEREN DAVALI : REFAH PARTİSİ DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı KONU : Yüksek Mahkeme’nin 20.05.1997 Tarihli Tensip Kararı Uyarınca Esas Hakkındaki Savunma’mızın Sunulması. AÇIKLAMALARYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Laikliğe aykırı...

Refah Partisi’nin Kapatılması İstemli Açılan Davada Savcılık Mütalaası – 5 Ağustos 1997

T.C. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞISP.13 Hz. 1997/109 ESAS HAKKINDA GÖRÜŞ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA Davacı...................................: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Davalı....................................: Refah Partisi Dava......................................:  Anayasamızın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği açıklıkla anlaşıldığından, REFAH PARTİSİ'NİN TEMELLİ KAPATILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ Dayanılan Yasa Maddeleri.....: Anayasamızın 69 uncu...

Refah Partisinin Kapatılması Konusundaki Anayasa Mahkemesi’nin kısa kararı – 16 Ocak 1998

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21.5.1997 günlü, 5P.l3.Hz.l997/109 sayılı İddianamesi'yle Refah Partisi'nin Anayasa'nın 69. maddesinin altıncı fıkrası göndermesi ile 68. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kapatılması istenilmekle, gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı...

Refah Partisinin Kapatılması Konusundaki Anayasa Mahkemesi’nin Gerekçeli Kararı – 22 Şubat 1998

ANAYASA MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR  REFAH PARTİSİ'NİN KAPATILMASIANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 1997/1 (Siyasi Parti Kapatma) Karar Sayısı : 1998/1 Karar Günü : 16.1.1998 DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı DAVALI : Refah Partisi DAVANIN KONUSU : Refah Partisi'nin...

Virginia İnsan Hakları Bildirisi (1776)

1776 yılının ilkbaharı ve yaz başı boyunca İngiltere’nin birbiri ardına ayaklanan Kuzey Amerika kolonilerinde, itirazlarını ve taleplerini yazıya dökmek amacıyla toplantılar yapılır. Sömürgelerin önderleri, İngiltere’nin 1689 tarihli İnsan Hakları Bildirgesi’nden (yukarıya...