Perşembe, Temmuz 25, 2024

Sosyal Güvenlik Hukuku

Doğum Borçlanması İle İlgili Temel Bilgiler

Bilindiği gibi Kanun sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri...

Esnaf Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davaları

A. Genel Olarak Esnaf Bağ-Kur sürelerinin tespitine ilişkin davaların yasal dayanağı 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin b bendinin 1, 2...

Yurt dışında Ev Kadını Olarak Geçirilen Süreler ve Yaşlılık Aylığı

3201 sayılı Kanun, kendisinden önce yürürlükte bulunan 2147 sayılı Kanun ile birlikte; yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına; yurt dışında çalıştıkları süreleri, döviz karşılığı borçlanma...

Bölümde İlgi Görenler