Category Archives: Politika

Türkiye'nin idam cezası tarihi

Türkiye’de 34 yıldır fiilen uygulanmayan ve 16 yıldır da hukuken bulunmayan idam cezası, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlarda atılan “İdam isteriz” sloganlarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Devletlesen Bireyden Militanlasan Bireye

Birey çatısı (baskısı) altında yaşadığı devletin karşısında hem konumunu belirlemek ve korumak hem de kendisi olma şansını bulabilmek adına şunu düşünerek, devletçi-gelenekçi kimliğinden sıyrılabilir: ” içimdeki devleti öldürdüm, kendimi kazandım”. Anarşizan bir tavra çokça benzeyen bu duruşun öz yönetim açısından değeri bireyin kendi kimliğini, sahip

Hangi İnsan'ın Hakları?

İnsan hakları kavramı, demokrasi kavramı ile birlikte özellikle son üç yüzyılın en sihirli söylemidir. O kadar ki, işlerlik kazandırmak için gerekirse savaşabilir, kan dökebilir, hatta masum insanların yaşam hakkına bile son verebilirsiniz.

Terör Grupları İçin Finans Kaynaklarının Önemine Genel Bakış

Ülke yönetimlerinin adil ve istikrarlı olmaması, diğer komşu ülkeler ile olan uyuşmazlıklar, uluslararası sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin ve yerel mevzuatın uygulanmaması, spesifik olarak komşu ülkelerin birbirlerinin ulusal birlik ve beraberliğine gereken ihtimamı göstermemesi, ülkelerde yasadışı ekonomik faaliyetlerinin oluşma sebeplerinin başında gelmektedir.

Modern Devlet ve Cezalandırma

Modern bir sıfattır. Dolayısıyla ancak nitelediği şeyle bir değer kazanabilmektedir. ‘Şimdi, şu an (just now)’ anlamına gelen Latince modo kökeninden türetilmiş modernus’tan gelmektedir.

Kültürlerarası İlişki Bağlamında İnsan Onuru

İnsan onuru, bir çok batı Avrupa ülkesi gibi göçmen alan, nüfusunun dörtte biri, beşte biri gibi göçmen kökenli olan, çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ülkelerde toplumun üzerinde anlaşabileceği yegane değeri oluşturmaktadır.

Gene Ölüm Cezası Üzerine

İnsanın siyasal iktidardan, kamu erkinden ve devletten önce gelen bir değer ve amaç oluşuna ölüm cezası tamamen aykırıdır.

Feminist hareket desteklenmelidir!

Feminizim feminist düşünceyi bir şemsiye altında toparlamaya çalışan harekettir. Bu hareketin bünyesinde liberaller, sosyalistler, komünistler, sosyal demokratlar ve barış yanlıları vardır. Feminizim hareketi de kendi arasında bölünmüş ve fikir ayrılığı yaşayan bir harekettir.

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy