Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Gayrimenkul Hukuku

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yazılı Tahliye Taahhüdü ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar

Bu çalışmada günümüz kira hukuku alanında sıklıkla tartışmaya açılan...

İnanç Sözleşmelerinden Doğan Tapu İptal ve Tescil Davaları

İnançlı işlemler, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir mal veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun...

Yönetim Planında Yasak Olmasına Rağmen, Bağımsız Bölümde Köpek Beslenmesi Mümkün müdür?

Uyuşmazlık; somut olay bakımından kat mülkiyetine tabi sitede yönetim planındaki yasağa rağmen bağımsız bölümde köpek beslenmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut olay incelendiğinde,...

Takibe Dayanak Kira Sözleşmesi, İİK 68 Anlamında Belge Sayılır mı?

Takibe Dayanak Kira Sözleşmesi, İİK 68 Anlamında Belge Sayılır mı?Hukuk Genel Kurulu         2014/1170 E.  ,  2016/840 K. KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ İCRA VE...

Terekeye İlişkin Davalarda Taraf Teşkili

Mahkemece, davacı vekiline, davaya muvafakati sağlanmayan Ö. F. E.’ın muvafakatini sağlaması yahut muvafakatinin sağlanamaması halinde terekeye temsilci atanması için dava açmak üzere mehil verilerek,...
- Advertisement -

Paylaşma ( Ortaklığın Giderilmesi ) Kararlarının İçeriği ve İnfazı Hakkında Değerlendirmeler

Ortaklığın giderilmesi yolunda verilen paylaşma kararları; aynen bölüşme ya da satış yoluyla paraya çevirerek, paraların bölüştürülmesi suretiyle olmak üzere bir ayrıma tabi tutulmalıdır.Ortaklığın giderilmesi...

Bölümde İlgi Görenler