Özel Dosyalar

Hukuki Açıdan Toplumsal Şiddet Olarak Türkiye’de Linç

Modern devlet ve hukuk kuramlarında, yargılama ve cezalandırmayı tekelinde tutan devletin kendisidir. Hukuk devletinin bireylerin güvenliğini sağlamak açısından en önemli yükümlülüklerinden biri de, hukukun sekteye uğramadan uygulanmasını tesis ...

Marjinal bir hukuk terimi: Linç

Linç bir kitlesel cezalandırma pratiğidir ve modern devletin şiddeti elinde bulundurma tekeliyle, modern pozitivist hukukun da hukukun üstünlüğü ilkesiyle (ilk bakışta) bağdaşmaz. Linç, modern hukukun derin ve çözümsüz bir çatlağı olarak karşımızda ...

Bir Siyaset ve Hukuk Aracı Olarak Linç

Linç eylemleri, bir idare tekniği, hukuksal işleyişin karanlıkta kalan bir parçası, olağanüstü halin ya da Agamben’in ifadesiyle “istisna”nın yaratılması için kullanılan bir araç gibi kavramsal bir zeminde anlaşılabilse de, özellikle gündelik ...

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla