Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Roma Hukuku Perspektifinden 15. Yüzyıl Polonya’sında Boşanma

- Advertisement -

Roma Hukuku, milâttan önce sekizinci yüzyıldan, milâttan sonra 565 yılında Doğu Roma İmparatoru Justinian’in ölümüne kadar Roma ve Roma hâkimiyetindeki ülkelerde uygulanan bir hukuk sistemi olup; Hristiyanlığın kabulü ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte Avrupa’ya yayılarak, zamanla değişime uğramıştır. Dinî etkinin, bilhassa medenî hukuk alanında görüldüğü Roma Hukukunun tesiri altında kalan ülkeler arasında Polonya da yer almaktadır.

Kayıtlardan, çeşitli sınıflara mensup insanların başta şiddet olmak üzere aileleri içindeki farklı anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelere başvurarak, sorunlarına çözüm aradıkları bilinmektedir. Ancak toplum içinde belirli bir ölçüde şiddetin hoş karşılandığı Orta Çağ Avrupa’sında, sebebi her ne olursa olsun daima eşleri uzlaştırmaktan yana olan mahkemelerin zaman zaman bu durumu tolere ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun neticesinde ise gerek kadınların, gerekse erkeklerin bazen mağdur, bazen kusurlu addedildikleri boşanma davası süreçleriyle karşılaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle ağırlıklı olarak yabancı kaynaklar kullanılarak hazırlanan çalışmamızda, Roma Hukuku bağlamında XV. yüzyılda Polonya’da yaşanan boşanma davaları ele alınmıştır.

Dr. Ebru Emine OĞUZ – ouzebru2000@gmail.com

ADALET DERGİSİ 2023 YILI 70. SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Birinci Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi

Tanzimat’ın ekonomik ve sosyal başarısızlıklarına eklenen siyasal istikrarsızlıklar, dış...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Siteden