Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Konu Başlığı >> doğal hukuk

Doğal Hukuk ve Hukuki Pozitivizm Anlayışlarının Hukuka Aykırılık Kavramı Çerçevesinde Ceza Hukukuna Yansımalarının Değerlendirilmesi

Hukuk felsefecileri adalet kavramı üzerine uzun tartışmalar yürütmüş ve bu tartışmaların neticesinde iki temel hukuk ekolü olan doğal hukuk anlayışı ve hukuki pozitivizm anlayışı...

Başlıklardan