Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Konu Başlığı >> iş hukıuku

İş Hukukundan Kaynaklanan Davalar

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle (Kanunun 4.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, ı bentlerinde istisna edilen işlerde ve...

Başlıklardan