Perşembe, Temmuz 25, 2024

Konu Başlığı >> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. ve 14. Protokoller ile degiştirilen metin)

1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol’ün (Avrupa  Konseyi  Antlaşmaları  Serisi (AKAS)...

Başlıklardan