Perşembe, Nisan 18, 2024

Konu Başlığı >> basit yargılama

AYM, Ceza Muhakemesindeki Basit Yargılama’yı Düzenleyen 252. Maddesi’nin 1. Fıkrası Dışındaki Hükümlerini İptal Etti.

Basit Yargılama Usulüne düzenleyen 5271 Sayılı Kanunun (Ceza Muhakemesi Kanunu) 251 ve 252. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bu kanun hükümlerinin iptalini...

Başlıklardan