Perşembe, Mayıs 30, 2024

Konu Başlığı >> cinsel taciz

Türk Ceza Hukukunda Cinsel Taciz Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) m. 105’te cinsel taciz suçu düzenlenmiştir. Bu hükme göre bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek cinsel taciz...

Başlıklardan