Perşembe, Mayıs 30, 2024

Konu Başlığı >> fatura

Fatura ve cari hesaba dayalı ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekir

Talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutabakatına ilişkin belge de bulunduğu gözetildiği yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin...

Başlıklardan