Cumartesi, Nisan 20, 2024

Konu Başlığı >> hukuk felsefesi

Ronald Dworkin ve Hukuk Felsefesi

Diyebiliriz ki Hukuk Felsefesi tarihinde hiç bir düşünür Ronald Dworkin kadar dikkat çekmiş bu kadar etkili olmamıştır. Büyük filozoflar, büyük sosyologlar hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi konularına değinmi,...

Hukuk Felsefem

Hukukun doğası, farklı düşünce okullarının görüşleri ve bunlar arasındaki tartışmalar çerçevesinde incelendiğinde, farklı olmakla birlikte birbiri ile ilişkili olan üç mesele karşımıza çıkar. Bunlar...

Hukuk Felsefesi Ve Adalete Dair

Felsefe genel olarak düşündüğümüz zaman, doğruyu bulma, ideal olana ulaşma çabasıdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan hukukun da kendini yenileyebilmesi ve geliştirebilmesi çok önemlidir....

Başlıklardan