Perşembe, Mayıs 30, 2024

Konu Başlığı >> ihtiyati haciz

Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat Davalarında İhtiyati Haciz İstenebilir mi?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin emsal kararı. ÖZET: Uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklı manevi tazminat istemli davalarda ihtiyati hacze karar verilip verilemeyeceği hakkındadır. Haksız eylemden...

Fatura ve cari hesaba dayalı ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekir

Talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutabakatına ilişkin belge de bulunduğu gözetildiği yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin...

Başlıklardan