Cumartesi, Nisan 20, 2024

Konu Başlığı >> iş davası

İş Davalarına Konu Olan İşçilik Alacaklarının Net Miktar Üzerinden Hesaplanması Zorunluluğu

davacıya verilecek olan maddi çıkar aşılarak vekalet ücreti tespit edilmiş olur. Bu uygulamanın vekalet ücretini belirleyen ilkelere aykırı olduğu kuşkusuzdur. Zira, vekalet ücretini belirleyen...

Başlıklardan