Cumartesi, Haziran 15, 2024

Konu Başlığı >> Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi

Hem Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile, Hem de Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Alacağın Tahsili Mümkün müdür?

16.07.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan, Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile, hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılıp yapılamayacağına ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurul kararı

Başlıklardan