Perşembe, Mayıs 30, 2024

Konu Başlığı >> organik bağ

Salt Organik Bağ Olması 30 İşçi Sayısının Tespiti İçin Yeterli Bir Kriter Değildir.

9. Hukuk Dairesi         2016/8355 E.  ,  2016/11909 K.11.05.2016MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın...

Başlıklardan