Cumartesi, Haziran 15, 2024

Konu Başlığı >> 30 işçi kuralı

Salt Organik Bağ Olması 30 İşçi Sayısının Tespiti İçin Yeterli Bir Kriter Değildir.

9. Hukuk Dairesi         2016/8355 E.  ,  2016/11909 K.11.05.2016MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın...

Salt Organik Bağ Olması 30 İşçi Sayısının Tespiti İçin Yeterli Bir Kriter Değildir.

İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin...

Başlıklardan