Perşembe, Temmuz 25, 2024

Konu Başlığı >> Aleyhe Bozma Yasağı

Aleyhe Bozma Yasağının İstinaf Bakımından Yeri ve Uygulaması

Medenî usûl hukukunda geçerli olan tasarruf ve taleple bağlılık ilkesi ile hukuk devletinin bir gereği olan aleyhe bozma yasağı, istinaf kanun yolunda da geçerlidir....

Başlıklardan