Perşembe, Temmuz 25, 2024

Konu Başlığı >> doğal hak

Kant’ın Hak Öğretisinde Kazanılmış Hak – Doğal Hak Ayrımı

Ahlak Metafiziği adlı eserinde2  Immanuel Kant, Doğal Hak (Jus Naturae3)-Pozitif Hak ayrımından bahsettikten sonra bundan daha temel bir ayrımın Doğuştan Gelen Haklar (Jus Conna- tum4)-Kazanılmış Haklar...

Başlıklardan