Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Konu Başlığı >> harçlar kanunu genel tebliğ

2024 Yılı için Geçerli 94 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit...

Başlıklardan