Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Devre Tatil Ve Devre Mülk Sözleşmeleri Hakkında Bilgilendirme

- Advertisement -

Devre tatil sözleşmesi nedir?
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı, hisseli gayrimenkul sözleşmesi gibi çeşitli isimler altında imzalanan her türlü sözleşme devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilmiştir.

Devre mülk veya devre tatil satan şirketler bedava yemek veya tatil vaatleri ile tanıtımlarına davet etmektedirler. Bu tür uygulamalara karşı nasıl hareket edilmelidir?
Yapılan reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında gerekli araştırma yapılmalıdır. Sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce tüketiciye verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunda yazılı hükümleri dikkatlice okunmalı ve bu hükümlerin sözleşme metnine aynen aktarıldığından emin olunmalıdır.

Sözleşme imzalamadan önce nerelere dikkat edilmelidir?
Sözleşmede yıllık aidat tutarının miktarı ile bu tutarın artış oranı, cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımına ilişkin hususların açık olarak belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Devre tatil inşaatı için şirketin hangi belgeleri alması gerekir?
Devre tatil inşaatı için yapı ruhsatı, termal tesislerde sondaj ruhsatı, ÇED raporu gibi alınması zorunlu resmi ruhsatların alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

Devre tatil sözleşmelerinden cayma hakkı var mıdır?
İmzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. İmzalanan sözleşmenin tapu devrine dayalı devre mülk veya şahsi hakka konu devre tatil sözleşmesi olmasına bakılmaksızın, satıcı veya sağlayıcı cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.
Sözleşme tarihi tüketici tarafından kendi el yazısıyla atılmalı ve mutlaka sözleşmenin bir örneği alınmalıdır. İndirim olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifi kesinlikle kabul edilmemelidir. Bu tür uygulamalar, tüketicilerin cayma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik olabilmektedir.

Cayma hakkı süresi hangi durumlarda uzar?
Şirketin ön bilgilendirme ve sözleşme yapma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi durumunda cayma hakkı süresi 1 yıl uzamaktadır.

Devre tatil sözleşmelerinde cayma bildirimi firmalara nasıl iletilmelidir?
Cayma hakkının taşınmaz mülkiyetinin devredildiği tapuya tescile konu satışlarda noterlikler aracılığıyla, diğer satışlarda ise yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kullanılması gerekmektedir.

Sözleşmenin tesiste imzalandığı durumda cayma hakkının olmadığı doğru mudur?
Doğru değildir. Sözleşmenin devre tatile konu taşınmazın bulunduğu tesiste imzalanması cayma hakkının kullanılmasına engel değildir.
Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde şirketin cezai şart, cayma bedeli, cayma tazminatı, masraf ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel talep edemeyeceği unutulmamalıdır.

Ön ödemeli (inşaatı devam eden) devre tatil sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmelidir?
Satıcının, ön ödemeli devre tatil satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu, hakediş sistemi ve bağlı kredi gibi teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur. Maketten satışlarda satıcıdan teminat veya sigorta sağlandığına ilişkin bir belge talep edilebilir.
Ayrıca, ön ödemeli devre tatil sözleşmelerin devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği unutulmamalıdır.

14 günlük cayma hakkı süresinin geçtiği ancak devre tatil tesisinin inşaatının halen devam ettiği durumlarda ne yapılabilir?
İnşası devam eden devre tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme hakkının olduğu, bu durumda firmanın tüketiciden ancak kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde satış bedelinin %2’sine kadar tazminat talep edebileceği unutulmamalıdır.

Şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmelerinde, tatil hakkının kullanılmaması durumunda yıllık aidatları ödeme yükümlülüğü var mıdır?
Şahsi hak sağlayan (tapu devri olmayan) devre tatil sözleşmelerinde, devre tatil hakkından faydalanılmayacağının tatil hakkının başladığı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya bildirildiği takdirde, yıllık aidat veya benzeri isim altında herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7392 sayılı Kanun ile 6502 sayılı Kanun’un devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlerinde ne gibi değişiklikler yapılmıştır?
1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla, bu tarihten sonra yapı ruhsatı alan taşınmazlar için;

  • Ön ödemeli (inşaatı devam eden) devre tatil satışı yapmak yasaklanmıştır.
  • Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler dışında, tüketicilerle tapu devrine dayalı devre tatil hakkı sunan sözleşme kurulması yasaklanmıştır.
  • Devre mülk sözleşmesi dışındaki devre tatil sözleşmelerinin (şahsi hak sağlayan sözleşmeler) en fazla 10 yıllık süre için kurulabileceği düzenleme altına alınmıştır.

Kaynak: https://tuketici.ticaret.gov.tr/

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Garanti Belgeleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Garanti belgesi nedir? Garanti belgesi, üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye...

Satış Sonrası Hizmetler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Satış sonrası hizmet sunma yükümlülüğü kimdedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması...

Tüketici Sözleşmelerindeki Temel İlkeler ve Haksız Şartlar

6502 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tüketici sözleşmelerinin şekil şartları...

Piramit Satış Sistemleri

Piramit satış sistemi nedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun...

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Ve Doğrudan...

Hangi sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamındadır? Halk arasında kapıdan...

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Bilgiler

Taksitle satış sözleşmesi nedir? Taksitle satış sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin...

Paket Tur Sözleşmeleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Paket tur sözleşmesi nedir?Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve...

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Hakkında Bilgilendirme

Bütün gayrimenkul satış sözleşmeleri ön ödemeli konut satış hükümlerine...

Siteden