Cumartesi, Nisan 20, 2024

Konu Başlığı >> icra kefaleti

Borçlar Kanunu’nun kefalete ilişkin kuralları icra kefaletine de uygulanmalıdır

Borçlar Kanunu’nun kefalete ilişkin kuralları icra kefaletine de uygulanmalıdır. Bu kurallara uyulmadan yapılmış olan icra kefaleti geçerli değildir. Y. 8. HD  E.2013/14327 K 2013/12865 T....

Başlıklardan