Cumartesi, Nisan 20, 2024

Konu Başlığı >> ihbar tazminatı

İşçinin Performansının Düşük Olması Sebebiyle Gerçekleştirilen Fesih – Kıdem ve İhbar Tazminatı

İşçinin performansının düşük olması sebebiyle gerçekleştirilen fesih İş Kanunu 25/2. anlamında haklı fesih olmadığından, işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir. T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2015/...

Kamu Bankalarının Özelleştirme Ve Sonrasında İşe Son Vermelerde Kıdem Ve İhbar Tazminatı

GİRİŞ Son zamanlarda 4046 sayılı Yasaya göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na intikal ettirilen kamu sektörüne ait bankaların özelleşmesi ve özelleşen bankalara Sigorta Mevduat Fonu tarafından el...

Başlıklardan