Cumartesi, Nisan 20, 2024

Konu Başlığı >> kıdem tazminatı

İşçinin Performansının Düşük Olması Sebebiyle Gerçekleştirilen Fesih – Kıdem ve İhbar Tazminatı

İşçinin performansının düşük olması sebebiyle gerçekleştirilen fesih İş Kanunu 25/2. anlamında haklı fesih olmadığından, işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir. T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2015/...

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Ücret ve Yargıtay Uygulaması

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan...

Kısmi Süreli Çalışmada Kıdem Tazminatı

Yargıtay 9. HD. kararındaki verilerden anlaşıldığı kadarıyla bir işveren yanında haftada iki gün süreyle işyeri hekimi sıfatıyla çalışan bir işçinin hizmet sözleşmesinin işverence feshi...

Kamu Bankalarının Özelleştirme Ve Sonrasında İşe Son Vermelerde Kıdem Ve İhbar Tazminatı

GİRİŞ Son zamanlarda 4046 sayılı Yasaya göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na intikal ettirilen kamu sektörüne ait bankaların özelleşmesi ve özelleşen bankalara Sigorta Mevduat Fonu tarafından el...

Başlıklardan