Perşembe, Nisan 18, 2024

Konu Başlığı >> kira sözleşmesi

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yazılı Tahliye Taahhüdü ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar

Bu çalışmada günümüz kira hukuku alanında sıklıkla tartışmaya açılan bir konu olan yazılı tahliye taahhüdü kavramı ele alınmıştır. Kira sözleşmesi kurulması sırasında kiracılardan yazılı...

Kentsel Dönüşüm Sürecinin Kira Sözleşmelerine Etkisi

Bilindiği gibi 6306 sayılı Kanun’un (“Kanun“) amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat...

Takibe Dayanak Kira Sözleşmesi, İİK 68 Anlamında Belge Sayılır mı?

Takibe Dayanak Kira Sözleşmesi, İİK 68 Anlamında Belge Sayılır mı?Hukuk Genel Kurulu         2014/1170 E.  ,  2016/840 K. KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ İCRA VE...

Başlıklardan